Kanta-Häme

Tohkakallioon pieni uusi asuinalue

Marssitien ja Tohkakalliontien kulmaukseen on syntymässä uusi pieni asuinalue, joka on tavallaan jatketta 1990-luvulla Vuorentaan koulun tuntumaan rakentuneelle asuinalueelle.

Tohkakallion alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Sille suunnitellaan 15 erillispientalotonttia ja 4 asuinpientalotonttia.

Lisäksi alueella on yksi ennestään rakennettu tontti, joka on nyt jaettu kahdeksi omakotitontiksi.

Käytännössä Tohkakallioon tulee siis 16 uutta omakotitonttia ja neljä tonttia, joille on mahdollista rakentaa rivitaloja. Suunnitelmissa on yksi- ja kaksikerroksisia taloja.

Yksikerroksisten tonteille tulee rakennusoikeutta 250 neliötä ja kaksikerroksisten 300 neliötä. Rakennusoikeuksin sisältyy talousrakennus tai jopa useampia.

Omakotitonttien koko vaihtelee 790 neliöstä 1140 neliöön. Rivitalotonteista pienin on 1 640 ja suurin 2 7060 neliötä.

Omia palveluita ei ole suunnitteilla, koska Jukola on lähellä, samoin Vuorentaan koulu ja Ahveniston päiväkoti.

Tällä hetkellä Tohkakallion alue on pääosin peltoa. Sen yleisilme muuttuu rakentamattomasta pellosta taajamatyyppiseksi pientaloalueeksi. Maisemaan sulautuminen vienee parisen vuosikymmentä.

Sijainti valtakunnallisesti arvokkaan Hämeen Härkätien maisema-alueen reunalla on kaavaluonnoksessa pyritty ottamaan huomioon ohjaamalla rakentamista maisemaan sopivaksi.

Matalat, yksikerroksiset omakotitalotontit on sijoitettu suunnittelualueen peltomaiseman puoleiseen reunaan. Lisäksi Marssitien ja talojen välissä on noin 35 m leveä puistokaistale.

Rivitalot sijoittuvat alueen keskivaiheille. Yksikerroksiset rivitalot sulautuvat maisemaan, sen sijaan rinneratkaisut nousevat korkeammalle ja tulevat olemaan se osa rakentamista, joka eniten erottuu.

Suunnittelualueen pohjoisosan kahteen tasoon sijoitetut päärakennukset tulevat tasaiseen maastoon tai rinteeseen. HÄSA