Kanta-Häme

Toimeentulotuen saajien määrä kasvussa

Yhä useampi hämeenlinnalainen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen.

Viime vuonna toimeentulotukea Hämeenlinnassa sai 3439 kotitaloutta, joista suurin osa oli yhden hengen talouksia. Toimeentulotuen saajien määrä nousi vuodessa reilulla viidellä prosentilla.

Erityisesti lapsiperheet turvautuivat tukeen aiempaa enemmän. Heitä toimeentulotuen saajista oli viime vuonna 740 kotitaloutta, jossa kasvua edellisvuoteen oli yli 15 prosenttia.

Tuen tarve lisääntyy myös tänä vuonna, arvioi Hämeenlinnan aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Anne Murtonen.

Suurin syy tuen tarpeelle on työttömyys. Hämeenlinnassa vailla työtä on tänä vuonna ollut toimeentulotuen saajista 66 prosenttia, kun vuonna 2010 luku oli noin 57 prosenttia. Opiskelijoita tuen saajista on noin 10 prosenttia ja eläkeläisiä noin 9 prosenttia.

– Säännöllisistä menoista erityisesti vuokra-asumisen ja taloussähkön kallistuminen rasittaa ihmisten taloutta, Murtonen kertoo.

Pitkäaikaisasiakkaita yhä enemmän

Suuntauksena näkyy myös pitkäaikaisten, yli vuoden ajan toimeentulotukea saavien määrän kasvaminen.

Tammikuussa julkaistun Kaupunkien elinvoima -vertailuanalyysin mukaan pitkäaikaisten toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvoi Hämeenlinnassa vertailujaksoilla 2005–2009 ja 2010–2012 peräti 23,5 prosenttia. Tarkkoja tuoreita lukuja Hämeenlinnan osalta ei ollut kuluneella viikolla saatavissa, mutta määrä on Murtosen arvion mukaan yhä kasvussa.

Tähän vaikuttavat lisääntyneet pätkätyöt, osa-aikaiset työsuhteet ja nollatyösopimukset, jonka allekirjoittamalla henkilö on työsuhteessa oleva työntekijä, mutta hänelle ei välttämättä osoiteta työtunteja.

– Nollatyösopimusten tekeminen on työntekijälle epäedullista, koska oma-aloitteisesti irtisanoutumalla hän todennäköisesti saa työttömyysturvan karenssin ja työnantajan toimesta häntä ei kuitenkaan irtisanota, Anne Murtonen sanoo.

Lisäksi pitkäaikaisen tuen tarpeen lisääntymiseen on johtanut ihmisten ylivelkaantuminen ja siitä aiheutuvat maksuhäiriöt.

Käsittely ruuhkautunut

Lakisääteistä toimeentulotukea myönnetään kuukaudeksi kerrallaan.

Hämeenlinnassa suurin osa hakijoista hakee tukea useamman kerran. Hakemusten suuri määrä on alkuvuoden aikana ruuhkauttanut niiden käsittelyn, minkä vuoksi osassa hakemuksista käsittely on kestänyt pidempään kuin lakisääteisen käsittelyajan seitsemän arkipäivää.

��� Asian korjaamiseksi työskennellään koko ajan. Olemme ylitöillä ja resursseja lisäämällä pystyneet käsittelemään kaikki tuet viimeistään 8–9 arkipäivän aikana.

Hämeenlinnassa on otettu uuden toimeentulotuen hakijan sähköinen hakemus helmikuun alusta. Jatkohakemuksen on voinut jättää sähköisesti pian parin vuoden ajan. (HäSa)