Kanta-Häme

Toimeentulotuesta ja lastensuojelusta eniten kanteluratkaisuja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki viime vuonna eniten kanteluratkaisuja toimeentulotuesta ja lastensuojelusta.

Virasto ratkaisi yhteensä 230 sosiaalihuollon kantelua ja muuta valvonta-asiaa. Vireille vuoden aikana tuli kaikkiaan 322 tapausta.

Kanteluja ratkaistiin 133 ja muita valvonta-asioita 97. Määrä on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Yli kolmannes kaikista ratkaisuista koski lastensuojelua ja vajaa neljännes toimeentulotukea.

Ihmiset kantelivat useimmiten menettelytavoista, palvelujen laadusta ja sisällöstä, palvelun saatavuudesta ja pitkittyneestä käsittelyajasta.

Valvontapäätöksistä lähes puolet oli lastensuojelullisia. Lastensuojelu oli vuonna 2012 aluehallintoviraston erityisenä valvontakohteena. Neljännes valvontapäätöksistä koski vanhustenhuoltoa.

Aluehallintovirasto teki lastensuojeluun kuuluvien toimien määräaikojen toteutumista kartoittavan kyselyn kaikkiin toimialueen kuntiin vuonna 2011. Viime vuonna seitsemän kuntaa sai määräyksen saattaa määräajat lain mukaisiksi. Aluehallintovirasto seuraa 30 kunnan tilannetta.

Lastensuojelulain mukaiset määräajat toteutuivat 29 kunnassa. (HäSa)