Kanta-Häme

Töitä esiin tiheällä kammalla

Kaikki kaupungin yksiköt, myös yhtiöt, velvoitetaan aikaisempaa systemaattisemmin kartoittamaan ja tarjoamaan tehtäviä ns. välityömarkkinoille.

Kyseeseen tulevat avustavat tehtävät, joita voidaan hoitaa kuntouttavana työtoimintana, työkokeiluissa tai palkkatuettuna työnä.

– Kaupunki on tähän astikin tarjonnut tällaisia tehtäviä, mutta tavoittelemme toimintaan lisää suunnitelmallisuutta ja systematiikkaa. Toivomme, että kaikki kaupungin yksiköt sitoutuvat tähän toimintaan, tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä painottaa.

Asia on esillä juuri nyt, koska työllisyyden ja osallisuuden edistäminen halutaan mukaan kaikkiin ensi vuoden palvelusopimuksiin.

Yhtenä pulmana on, että työllistämiseen liittyvä byrokratia on hankala hallita. Tavoitteena on, että jokaisesta työyksiköstä joku perehtyisi työllistämiseen liittyvään byrokratiaan.

– Esimerkiksi esimiehet olisivat siihen koulutettuja.

Lisää paikkoja

Suunnitelmallisuuteen kuuluu se, että sopivia tehtäviä etsittäisiin jatkuvasti kaupungin yksiköistä.

– Haluaisimme luoda seudullisen portaalin Hattulan ja Janakkalan kanssa. Siellä voisi kuvata työtehtävät, joita on tarjolla ja sinne pitäisi olla pääsy ainakin kuntien työntekijöillä.

Sirpa Ylikerälän mukaan tällainen järjestelmä on ollut käytössä ainakin Oulussa.

– Taannoin, kun kävin Oulun sivulla, siellä on 80 erilaista tehtävää kuvattuna.

Tarkoituksena on löytää nykyistä enemmän avustavia tehtäviä, joita voidaan käyttää kaupungin välityömarkkinoilla.

– Nyt meillä on esimerkiksi noin 50 työkokeilupaikkaa. Tavoitteena on nostaa niiden määrä noin 150:een.

Työkokeilusta puhuttiin aikaisemmin työharjoitteluna. Se koskettaa erityisesti nuorisotakuun piirissä olevia nuoria.

Työpolkuja

Sirpa Ylikerälä muistuttaa, että nykyistä tehokkaammin pitää myös kartoittaa se, mitä kukin työtön osaa ja miten osaamista voidaan kehittää.

– Meidän tulee pyrkiä eroon siitä ajattelusta, että kunhan vain saadaan ihminen työllistetyksi palkkatuella. Pitää ajatella myös, miten hänelle saadaan sen avulla rakennetuksi polkua pysyvään työllistymiseen.

Yhtenä keinona käytetään Työn Paikka -hanketta. Se on työllistämisen kuntakokeilu Hämeenlinnan seudulla. Sen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat saaneet 500 päivää työttömyysetuutta tai jotka ovat olleet vähintään 12 kuukautta työttöminä.

Kaupunginhallitus on jo päättänyt, että kaikkien kaupunkikonsernin yksiköiden tulee ryhtyä toimiin. Myös kaupunginvaltuusto saa asian tiedokseen seuraavassa kokouksessaan. Epävirallisesti sitä käsiteltiin eilen pidetyssä valtuustoinfossa. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020