Kanta-Häme

Tommi Räty herättelee seutuyhteistyötä

Kun vanhusten laitospaikkoja vähennetään, samalla pitää lisätä ja parantaa kotona annettavia palveluja.

– Mikseivät lääkärit voisi käydä palvelutaloissa hoitamassa vanhuksia? Nyt vanhukset kuljetetaan jokainen erikseen terveyskeskukseen, kun voisi olla toisin päin, miettii Riihimäen kaupunginhallituksen uusi puheenjohtaja Tommi Räty (sd.).

Tekemistä, liikkumista, seurustelua, mutta myös kotiapua, siivousta, hoitoa ja kaupassakäyntiä tarvitaan kun mietitään miten vanhuksia tuetaan asumaan kotona.

– Ei kukaan halua maata kroonikko-osastolla tai Riihikodissa, jos vain pystyy sen välttämään. Kun keinot terveeseen elämään tiedetään, niitä on käytettävä.

Räty iloitsee erityisesti, että eri hallintokuntien yhteistyö saatiin syksyllä käyntiin. Ensimmäistä kertaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen liikunnanohjaaja on lähtenyt vanhusten kotiin ohjaamaan liikuntaa. Siis perinteisesti perusturvalle kuuluneen asiakaskunnan luo.

Yhteinen sävel löydettävä

Vanhusten palvelujen järjestäminen on osa isoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämispakettia, joka Riihimäen seudulla on hoidettava nopeasti tavalla tai toisella.

Valtiolta on odotettu selviä päätöksiä ja ohjeita niin kuntarakenteeseen kuin sote-työhön. Odottelun sijaan seutukunnalla on Tommi Rädyn mielestä tehtävä käytännön työtä ja ratkaisuja jo nyt.

– Meidän täytyy saada aikaan yhteinen näkemys siitä, mihin suuntaan ja miten asioita viedään. Se vaatii kolmen kunnan puheenjohtajien, hallitusten ja virkamiesten välisiä säännöllisiä tapaamisia. Pitää yrittää löytää ratkaisuja, jotka tyydyttävät kaikkia.

Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi ovat tällä hetkellä isojen ratkaisujen edessä, jossa pienten kuntien ja kaupungin näkemystä seutukunnan tulevaisuudesta on hiottava.

Riihimäki järjestäisi seudulliset sosiaali- ja terveyspalvelut vahvan peruskunnan mallilla. Jos kuntarakenne ei muutu, olisi järkevää, että kuntien yhteinen sote-alue tuottaa seutukohtaisesti palvelut vastuukuntamallilla.

– Nyt valmistellaan sote-uudistusta, mutta sosiaalipuolen kehittäminen on jäänyt uudistuksessa jalkoihin.

Tekemisen meininki

Riihimäki on Tommi Rädyn synnyinkaupunki. Vuosikymmenten aikana kaupunki on kehittynyt, vaikka 1990-luvulla lama jäädytti kasvun vuosiksi.

– Jos kaupunkia katsoo nyt, kahdessakymmenessä vuodessa on tapahtunut valtava muutos. Täällä on vahva tekemisen meininki.

Kaupungin onni on elinkeinoelämän rakenne. Työpaikat eivät enää ole yhden ison yrityksen varassa vaan löytyvät palvelualoilta ja monista pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

– Työttömyys ei kasva niin rajusti kuin monella isolla teollisuuspaikkakunnalla.

Syrjäytyminen ja työttömyys ovat kuitenkin ongelmia, joihin perusturvalautakunnassa pitkään istunut Tommi Räty haluaisi helpotusta. Lama näkyy Riihimäellä jo toimeentulotuen asiakkaiden määrän kasvuna ja pahoinvointina.

Päivän lehti

1.4.2020