Kanta-Häme Hämeenlinna

Tonttien tinderi toimii jo: "Olisiko myydä tonttia Hämeenlinnaan muutosta haaveilevalle pariskunnalle?"

Asemantaustan asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi isojen tonttien lohkomisen ja lisärakentamisen niille. Kaupunki auttaa tonttien myyjiä ja ostajia löytämään toisensa.
Hämeenlinnan asemakaava-arkkitehtina vuoteen 2001 toiminut Seppo Kukkonen pitää Aatuntien talonsa suojelua hyvänä asiana. Tonttia hän ei aio jakaa. Hän oli tekemässä Asemantaustan voimassa olevaa kaavaa. – Silloin eivät suojeluasiat olleet aktuelleja. Lääninhallitus olisi jopa halunnut tänne kerrostaloja. Kuva: Sara Aaltio
Hämeenlinnan asemakaava-arkkitehtina vuoteen 2001 toiminut Seppo Kukkonen pitää Aatuntien talonsa suojelua hyvänä asiana. Tonttia hän ei aio jakaa. Hän oli tekemässä Asemantaustan voimassa olevaa kaavaa. – Silloin eivät suojeluasiat olleet aktuelleja. Lääninhallitus olisi jopa halunnut tänne kerrostaloja. Kuva: Sara Aaltio

– Olisiko Teillä myydä tonttia Hämeenlinnaan muuttoa haaveileville? Suunnittelemme muuttoa Helsingistä miehen kotiseuduille Hämeenlinnaan, sillä tilan tarve on lisääntymässä ja oman talon suunnittelu ajankohtaista. Haaveissa on erillispientalon rakentaminen etenkin Asemantaustan alueelle.

Näin kyselee pariskunta Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla, uudessa Asemantausta-Finderi -palvelussa.

– Halusimme madaltaa kynnystä jakaa iso tontti kahtia, kun omistajalla on jo tiedossa helppo myyntiväylä, kertoo ideasta arkkitehti Tuula Leppämäki. Kaupunki ei osallistu kaupantekoon, vaan tarjoaa vain sitä helpottavan alustan.

Rakennusoikeudet eivät pienene kovin paljon

Asemakaavan muutokseen sisältyy tavoite rakennushistoriallisesti arvokkaan alueen vaalimisesta ja tonttien tiivistämisestä täydennysrakentamisella. Tämä on kaupungin strategian ja kantakaupungin yleiskaavan mukaista.

Vastaavaa on tehty aiemmin Hätilässä ja Sairiossa. Hätilän kaava on jo voimassa ja Sairio on työlistalla Asemantaustan jälkeen. Väliaikainen rakennuskielto on Sairiossakin voimassa.

Asemakaava-arkkitehti Jari Mettälä kertoo, että Asemantaustan vanha kaava sallii Sairion vanhaa kaavaa tehokkaamman rakentamisen, eli isommat rakennukset.

Uudessa kaavassa joidenkin tonttien rakennusoikeuksia leikataan, mutta Tuula Leppämäen mukaan muutokset eivät ole kovin isoja – etenkään jos kiinteistönomistaja päätyy tontin jakamiseen.

Punninnan paikka: tontti-idylli vai lisää rakennuksia?

Kaikki tontinomistajat eivät ehkä ole edes tulleet ajatelleeksi, että tontin jakaminen olisi mahdollista.

– Moni voi joutua miettimään perinpohjaisesti, haluaako lohkoa tonttia lisärakentamiselle vai säilyttää ison pihapiirin idyllin, Leppämäki sanoo.

Kiinteistönomistajat ovat saaneet kaupungilta kirjeen. Uutta Hämeenlinnan kaavasuunnittelussa on ”mahdollisuuksien kartta”: kaupunki on selvittänyt mahdollisuuksia, joita kaavamuutos kiinteistönomistajalle tarjoaa. Valmiina on siis ehdotus tontin jakolinjasta ja rakennusaloista.

Tuon pohjalta omistaja voi kertoa toiveensa tontin kehittämisestä ja merkintä kaavaluonnokseen tehdään sen pohjalta.

– Kävin läpi koko alueen tontit, koska monen voi olla vaikea itse mieltää, miten tontti voidaan jakaa ja paljonko sille voi rakentaa lisää. Tämä helpottaa niin kaupungin kuin asukkaidenkin työtä, Leppämäki sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen:

Aatuntiellä rakennushistoriallisesti suojeltavia omakotitaloja ei ole kovin monta.

Vuosiraja menee sodan päättymisessä

Kaavalla suojellaan pääsääntöisesti niitä rakennuksia, jotka on rakennettu ennen vuotta 1945. Suojelu koskee myös joitakin myöhemmin tehtyjä, laadukkaita omaa aikaansa edustavia rakennuksia.

Jari Mettälä perustelee valittua vuosilukua sillä, että sodan jälkeen alkoi aivan uusi jälleenrakentamisen kausi, joka jatkui aina 1950-luvun loppupuolelle. Tuolloin tehtiin enimmäkseen rintamamiestaloja. Niitä sisältäviä aluekokonaisuuksia on suojeltu asemakaavalla ja suojellaan jatkossa, kuten Sairion pientaloalue.

Mitä käytännössä seuraa kiinteistön omistajalle siitä, jos oma talo suojellaan?

– Suojelu jäykistää enemmän sitä, mitä talon ulkokuorelle voi tehdä. Koska talo on asumiseen tarkoitettu, niin täytyyhän sitä pystyä myös modernisoimaan, Mettälä sanoo.

– Ei koteja ole tarkoitus museoida, eikä suojelulla tehdä asumisesta kalliimpaa. Tarkoitus on, että hieno miljöö, eli talon ja pihan ulkoiset piirteet, säilyvät.

Mitä hyötyä suojelusta on asukkaille?

– Sitten voi ainakin olla varma, että asuinympäristö pysyy ennallaan eikä ole jatkuvan muutoksen tilassa. Se vaikuttaa varmasti kiinteistön arvoonkin, Leppämäki sanoo.

– Suojeltu asuinrakennus on myös vapautettu tiukentuvista energiamääräyksistä. Sillä on iso taloudellinenkin merkitys.

Uusien omakotitalojen tulee soveltua kaupunkikuvaan ja kaupunginosan rakennusperinteeseen.

Jaettavan tontin täytyy olla vähintään tuhatneliöinen ja uuden tontin vähintään 500-neliöinen. Kaikkia alueen tontteja ei voi jakaa, joko tontin muodosta tai nykyisten rakennusten sijainnista johtuen.HäSa


Asemantaustan asemakaavan muutoksesta on asukastilaisuus maanantaina 27. tammikuuta Wetterin auditoriossa kello 17.

 

Lue myös:

Sairion rakennuskielto yllätti melkein kaikki (11.9.2018)

Sairioon ja Asemantaakse esitetään rakennuskieltoa (8.6.2018)

Suojelukaava

Pääosin vuodelta 1976 oleva Asemantaustan nykyinen asemakaava ei ota huomioon sitä, että alue on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Nyt laadittavalla suojelukaavalla kaupunkikuvan rikkoutuminen pyritään pysäyttämään niiltä osin kuin se on säilynyt.

Alue alkoi syntyä 1860-luvulla, kun rautatieasema sijoittui Hätilän kartanon rantapelloille, minkä jälkeen aseman taakse syntyi rautatieläisten asuinalue.

Kaavamuutoksen alueella on 203 tonttia. Rakennuskielto on kaavatyön ajan 67 tontilla. Niillä on yhteensä

72 rakennusta, jotka suojellaan. Suurin osa on asuinrakennuksia, loput talousrakennuksia. Määrä voi muuttua.

Rakennuskiellosta huolimatta voidaan myöntää kaavamuutoksen periaatteiden mukaisia rakennuslupia poikkeamismenettelyllä.

Alueella oleviin puistoihin ei kajota. Tuomelankadun alussa sijaitseva pieni kaupungin viheralue muutetaan kahdeksi omakotitontiksi.

Päivän lehti

27.9.2020

Fingerpori

comic