Kanta-Häme

Toriparkin korvaajaksi ei tule Kaivoparkin laajennusta – Vaihtoehdon halusi selvittää 22 valtuutettua

Virkamiehet katsovat, että Kaivoparkin autopaikat eivät riittäisi ja että se sijaitsee väärässä paikassa ydinkeskustan kehittämisen kannalta.
Huhtikuussa 2012 valmistunut Kaivoparkki tarjoaa autoilijoille 708 paikkaa kahdessa kerroksessa. Laajentaminen toisi 240 autopaikka lisää. Kuva: Markku Tanni

Yksi vaihtoehto toriparkin rakentamiselle sulkeutui tiistaina pois.

Tiistaina kokoontunut kaupunkirakennelautakunta päätti, ettei asiasta tehdä jatkoselvityksiä ja että samalla katsotaan loppuun käsitellyksi 22 valtuutetun maaliskuussa tekemä aloite laajennuksen selvittämisestä.

Perusteena on, ettei Kaivoparkin laajennus kehitä keskustaa eikä lisää sen elinvoimaa samalla lailla kuin mahdollinen P-tori.

Lautakunnassa asian käsittelyn eteneminen vaati äänestyksen. Antero Niemelä (ps.) esitti asian palauttamista valmisteluun ja Irmeli Lehtonen (kd.) kannatti Niemelän ehdotusta. Äänestyksessä asian valmisteluun palauttamisen puolesta äänestivät Niemelä ja Lehtonen. Äänin 8-2 lautakunta kuitenkin päätti jatkaa asian käsittelyä. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Jenna Kankaanpää (kok.), Pekka Arvio (kok.), Andrei Sergejeff (vihr.), Pasi Vesala (sd.), Seppo Kuvaja (kok.), Leena Suojala (kesk.), Anne Laatikainen (sd.), Soila Nyholm (sd.). Asian valmisteluun palauttamisen puolesta äänestivät Niemelä ja Lehtonen. Mart Martikainen (vas.) äänesti tyhjää.

Valtuustoaloitteen oli jättänyt vihreiden Kirsi Ojansuu-Kaunisto. Sen allekirjoittivat 51 valtuutetusta kaikki vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisten valtuutetut, yhtä vaille kaikki perussuomalaisten ja keskustan valtuutetut sekä SDP:n ryhmästä Mauri Ojamäki.

Viimeksi laajennusmahdollisuuden ”tarpeen mukaan” nosti esiin kirjoituksessaan kristillisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Teija Arvidsson (Hämeen Sanomat 19.10.).

Vertailua tehtiin jo neljä vuotta sitten

Asian valmistelussa lautakunnalle tukeuduttiin paljolti jo kaupungin pysäköintiohjelmaa varten vuonna 2015 tehtyyn selvitykseen. Siinä verrattiin eri vaihtoehtoja keskustan pysäköintiratkaisuksi ja muun muassa Kaivoparkin laajennusta maanalaiseen toriparkkiin, kertoo arkkitehti Tommi Terästö.

Lautakuntaa varten tietoja on lisäksi täydennetty soveltuvin osin myös keväällä valmistuneesta P-torin hankesuunnitelmasta.

– Lisäselvityksellä ei olisi saatu keskustan kehittämiseen uusia avauksia, ja aiempi selvitys oli hyvin kattava. Sen pohjalta valtuusto päätti kolme vuotta sitten pysäköintiohjelmasta, jota on nyt loogisin askelmin ja systemaattisesti toteutettu, Terästö perustelee.

Laajennus maksaisi noin neljä miljoonaa euroa

Kaivoparkin laajennuksen rakentamiskustannukset (3,8 miljoonaa euroa) olisivat noin kymmenesosa toriparkin kustannuksista, mutta yhtä autopaikkaa kohden laskettuna hinta olisi noin kolmannes toriparkista.

Laajennus voisi tuoda vain 240 autopaikkaa, kun toriparkkiin on suunniteltu 637 paikkaa. Siksi laajennus ei valmistelijan mukaan pystyisi yksin vastaamaan keskustan pysäköinnin tarpeeseen.

Myös Kaivoparkin sijainti ja etäisyys kävelykadun kaupallisista palveluista katsotaan huonoksi, eli se ei lisäisi keskustan vetovoimaisuutta.

– Pitkällä aikavälillä Kaivoparkin laajentaminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi joskus tulee uusi katerakennus moottoritien päälle, Terästö sanoo.

 

Turussa rakennetaan parhaillaan toriparkkia. Viime viikonloppuna työmaa näytti tältä. Turussa rakentaminen alkoi toukokuussa 2018 ja se jatkuu tämän hetken tiedon mukaan vuoden 2020 loppuun asti. Kuva: Jani Suhonen

 

Rakentamisen ajan haitta myönnetään ja luvataan ottaa huomioon

Suurimpana riskinä jo vuoden 2015 selvityksessä mainitaan tilanne, jossa päätöstä ei saada aikaan. Terästön mukaan pysäköintilaitoksen myötä on mahdollista ratkaista ja kehittää monia keskustan elinvoimaan vaikuttavia asioita Hämeenlinnassa.

Vuoden 2015 vertailussa vielä katsottiin, että suuri toriparkin rakentamisen aikainen häiriö ”keskustan liikkeille voi olla kohtalokas”. Toriparkkia pidettiin selvityksessä kuitenkin keskustan kehittämisen kannalta selvästi parhaana vaihtoehtona.

Terästö myöntää rakentamisen ajan eli noin kaksi vuotta kestävän haitan, mutta linjaa, että kaupunki tekisi kaiken voitavansa kaupunkilaisten ja yrittäjien kanssa, jotta rakentaminen sujuisi mahdollisimman kivuttomasti.

– P-torin hankesuunnitelmassa oli pysäköintihallin mitoituksessa yksi ratkaiseva tekijä se, että rakentamisaikana pystyttäisiin turvaamaan pääsy läheisiin kivijalkaliikkeisiin. Siksi varmistettiin riittävä etäisyys ympäröiviin kiinteistöihin.HÄSA

Lue myös: Analyysi: Toriparkille on esitetty luovia vaihtoehtoja