Kanta-Häme

Selvitimme keskustan yrittäjien kantoja toriparkkiin: jakolinjat ovat Hämeenlinnassa yhä syvällä

P-torin vastustajia oli Hämeen Sanomien kyselyyn vastanneista reilu kolmannes.
Raatihuoneenkadun yrittäjät Hanna-Leena Rajamäki ja Seppo Laakso vastasivat Hämeen Sanomien toriparkkikyselyyn: Rajamäki ei kannata P-torin rakentamista, Laakso kannattaa. Kuva: Esko Tuovinen

Parturi-kampaamo sijaitsee Raatihuoneenkadulla vain sadan metrin päässä luomu- ja herkkukaupasta. Yrittäjien kannat toriparkkiin ovat vastakkaiset.

– Keskustan kehitys eteenpäin, kirjoitti Hämeen Sanomien yrittäjille suuntaamaan kyselyyn Linna Stylen Seppo Laakso, toriparkin kannattaja.

Aika on jo ajanut ohi tästä hankkeesta, vastasi Inkiväärin Hanna-Leena Rajamäki, joka kannattaa kaupunkivisiota ja luovia muutoksia mutta ei toriparkkia.

On lokakuu ja ydinkeskustasta näkee sen. Käy ilmi, että kumpikin yrittäjä toivoisi näkevänsä muuta.

– Keskustan kehitystä minäkin toivon. Mutta eri näkökulmasta. Toriparkki ei ole kehityksen kannalta pakollinen tai edes tarpeellinen, kahdeksan vuotta liikettään pitänyt Rajamäki sanoo yhteishaastattelussa.

– Nyt tarvitaan samanlaista rohkeutta kuin yritysmaailmassa! Kannattaa katsoa toriparkin rakentamisen vaikutus, vastaa 32 vuotta yrittäjänä ollut Laakso.

Melkein joka viides ei vielä osaa sanoa kantaansa

Toriparkin rakentamista kannattaa alle puolet niistä Hämeenlinnan keskustan ja sen välittömän lähialueen yrittäjistä, jotka vastasivat kyselyyn. Myös vastustajien määrä on iso, selvästi yli kolmannes vastanneista.

Kantaansa ei pystynyt tai halunnut tämänhetkisen tiedon pohjalta sanoa reilut 17 prosenttia sähköpostikyselyyn vastanneista.

Vastaajat saivat myös omin sanoin perustella kannattamista tai vastustamista.

Kannattajat olivat selvästi halukkaimpia perustelemaan: 35:stä 23 avasi ajatteluaan. Vastustajia oli 27 ja heistä vain seitsemän kirjoitti vapaamuotoisesti.

Joka kolmas: ”Keskusta ei kehity ilman toriparkkia”

Kannattajista joka kolmas kommentoija katsoi, ettei keskusta kehity ja elävöidy ilman toriparkkia.

Siitäkin muistutettiin, että keskustan elinvoima ei voi olla vain toriparkin varassa, ja että pelkästä toriparkista puhuminen johtaa jopa harhaan kaupunkilaisia.

Kaksi kannattajaa viittasi suoraan kiinteistönomistajiin: ilman velvoitepaikkojen lisäämistä ei merkittäviä investointeja lisärakentamiseen tulisi.

Yksi nosti esiin valmistelijoiden perehtyneisyyden ja asiantuntemuksen kannatuksensa perusteena.

Myös vain yksi kirjoitti siirtävänsä ajatuksensa kohti tulevaa, kantaen huolta tulevien hämeenlinnalaisten ja nuorten viihtyvyydestä.

Huoli omasta yrityksestä ei juurikaan noussut esiin

Vastustajista parikin kaipasi ”luovempia ratkaisuja”, hajautettuja parkkialueita eri puolille kaupunkia.

Neljä vastustajaa vetosi siihen, että vuosia kestävät rakennustyöt sekoittaisivat ja hiljentäisivät keskustaa entisestään.

Vain kaksi vastustajaa toi esiin huolen omasta yritystoiminnastaan. Yhden mukaan yritys kaatuisi, jos sisäänajo parkkihalliin tapahtuisi suunnitellusti Linnankadulta.

Toinen huolestunut ei uskonut saavansa rakennusaikana menettämiään asiakkaita takaisin, vaan sanoi lopettavansa vanhan kivijalkayrityksensä heti P-torin rakentamisen alkaessa.

Eikö tietoa ole vieläkään kylliksi?

Niistä kolmestatoista, jotka eivät lukuisien selvitysten ja vuosikausien keskustelun jälkeen osanneet kantaansa sanoa, kolme viittasi tiedon riittämättömyyteen – joko siihen, ettei itse tiedä tarpeeksi tai siihen, ettei tietoa ole kylliksi, esimerkiksi rahoituksesta ja tuotoista.

Empijöistä kaksi viittasi maksuttomaan keskustapysäköintiin: toinen piti sitä nopeimpana tapana elävöittää keskustaa, toinen uskoi suurimman ongelman toriparkkikeskustelussa olevan sen, että asenteet muuttuvat liian hitaasti maksullisuudelle suopeiksi.

”H-hetki oli 20 vuotta sitten”

Onko toriparkin aika nyt vai joko se meni? Kumpikin näkemys sai kannatusta.

Yksi kantaansa päättämätön sanoi, että olisi pitänyt olla rohkeutta tehdä toriparkki ensimmäisten eikä viimeisten joukossa. Yksi kannattaja, laski jo 20 vuotta kuluneen oikeasta h-hetkestä.

Toinen kannattaja suri, että oivallisin hetki torin ympäristön uudistamiselle meni ohi kauppakeskus Goodmanin valmistuessa.HÄSA

Näin kysely tehtiin

Kysely tehtiin verkossa Webropolin kyselytutkimus- ja analysointiohjelmalla 3.-7. lokakuuta.

Kysymykset lähetettiin 169:ään Hämeenlinnan ydinkeskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä toimivaan yritykseen.

Kyselyn saaneista 75, eli 44,4%vastasi.

Vastaajat saivat perustella avoimissa tekstikentissä kantaansa ja kuvailla siitä asiakkailta saamaansa palautetta.

Kommentti: Kantojen lisäksi tuntoja

Ohessa kuvatulla kyselyn tuloksella ei ole tarkoituskaan aukottomasti kertoa, kuinka moni keskustan yrittäjistä saati kaikista hämeenlinnalaisista yrittäjistä kannattaa tai vastustaa toriparkkia eli P-toria.

Vastaamatta jättäneiden 94:n kantaa ei voi tilastollisesti ennustaa. Ihan mahdollista on sekin, että suurin osa heistä ei tiedä kantaansa vielä itsekään. Voi olla, että nyt vastasivat lähinnä ne, joilla oli kantansa julkituomiseen suurin tarve ja jotka ehkä haluavat myös vaikuttaa toisten kantoihin.

Kysely tehtiinkin yhtä lailla tuntojen kuin kantojen kartoittamiseksi.

 

Ennen toriparkkikyselyämme toimitukseen tuli tietoa, että jotkut keskustan yritysten asiakkaat käyvät toriparkista todella kuumana. Eräät yrittäjät katsoivat viisaammaksi välttää keskustelua aiheesta asiakkaittensa kanssa.

Veli-Matti Virtanen

Kyselyssä haluttiin myös antaa yrittäjille mahdollisuus kuvata, millaista palautetta he ovat omasta toriparkkikannastaan saaneet.

Vain kaksi kertoi itse joutuneensa asiakkaiden kiukun kohteeksi. Toisen mukaan hänen myönteistä kantaansa vain ihmeteltiin.

Toinen kannattaja kertoi: ”Olen todella varovainen mielipiteeni esille tuomisessa, koska tiedän monen suhtautuvan asiaan tunneperäisesti.”

– Ainakin yksi asiakkaani kommentoi keskusteluamme Ei toriparkille -keskusteluryhmässä, jonka jäsenet sitten kehottivat välttämään asioimista yrityksessäni, yrittäjä kirjoitti.

Toinen yrittäjä kertoi asiakkaastaan, jolla oli ”Ei toriparkille!” -pinssejä. Kun ilmeni, ettei yrittäjä halunnut ottaa kantaa, oli lopulta oltu yhtä mieltä siitä, ettei toriparkin takia sentään ketään teilata pidä.

Aiheen arkuudesta kertoo, että tuon yrittäjän lailla 54 muuta, eli noin kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, ettei halunnut nimeään julki kantansa yhteydessä.

 

Selväksi kävi (jos se enää oli kellekään epäselvää), että toriparkki puhuttaa. Yli puolet vastaajista kertoi saaneensa asiakkailta palautetta kannastaan ja liki kaikki palautetta saaneet halusivat kertoa keskusteluista tarkemmin.

Vastausten perusteella keskustan liikkeissä asioivista suurin osa vastustaa toriparkkia – tai sitten vastustajat ottavat toriparkin useammin puheeksi kuin kannattajat.

Kovin monissa kyselyn vastauksissa oli tuskastunut sävy. Niin tai näin, kyllä tai ei, mutta päättäkää vatvominen – päättäkää jo!

Päivän lehti

26.9.2020

Fingerpori

comic