Kanta-Häme

Tornitaloja linja-autoaseman kylkeen

Engelinrantaan kaavaillaan kahta 12-kerroksista taloa lähelle linja-autoasemaa. Sen sijaan uimahallin yhteyteen suunnitellusta tornitalosta on luovuttu maisemallisista syistä.

12-kerroksiset rakennukset sijaitsevat vastavalmistuneessa osayleiskaavaluonnoksessa Paasikiventien varrella, nykyisen linja-autoasemarakennuksen vieressä. Toinen on sijoitettu linja-autoaseman tontin kaakkoiskulmaan vastapäätä Wetterin toimitaloa ja toinen Paasikiventien toiselle puolelle, Sibeliuksenkadun risteykseen.

Lisäksi Engelinrannan alueelle on suunniteltu neljä kahdeksankerroksista rakennusta, joista yksi tulisi Paasikiventien eteläpuolelle 12-kerroksisen talon viereen, yksi Citymarketin pohjoispuolelle lähelle moottoritieliittymää ja kaksi uimahallin edustalle.

Muuten alueen asuintalot ovat pääosaltaan viisi- ja kuusikerroksisia. Seassa on myös matalampia, kolmikerroksisia rakennuksia rikkomassa korkeaa massaa.

Takseille uusi paikka

Luonnoksessa on hahmoteltu linja-autoaseman tontin tilajärjestelyitä uusiksi. Nykyistä asemarakennusta ei ole korvattu uudisrakennuksella, sillä sen suojelutarve aiotaan selvittää myöhemmin tehtävän tarkemman asemakaavoituksen yhteydessä.

Sen sijaan nykyinen parkkipaikka alueen eteläpuolella poistuisi ja sen tilalle tulisi rakennuksia, joihin järjestettäisiin myös alueella tarvittavat pysäköintitilat.

Uusi matkakeskus on merkitty Palokunnankadun varteen nykyisen taksitolpan kohdalle. Taksit puolestaan siirtyisivät jatkossa tontin länsireunaan.

Kaavaluonnoksen mukaan linja-autoaseman alueelle ei saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikköä eli yli kahden tuhannen neliön suuruista ruokakauppaa tai erikoismyymälää.

Kaksi parkkitaloa

Engelinrannan asuinalue ankkuroidaan kiinni keskustaan Sibeliuksenkadulta Paasikiventien ali kulkevalla tunnelilla, jota pitkin pääsee kulkemaan suoraan ns. Rantatorille, jonka varrella sijaitsee venesatama.

Sataman itäpuolella, Vanajaveden päällä on kelluvien talojen alue. Talot on kytketty toisiinsa ja rantaan laiturirakennelmilla.

Alueelle johtaa Paasikiventieltä lisäksi kaksi ajotietä, jotka kiertävät suurimman asuinkorttelin.

Poikittaissuunnassa alueen halkoo myös leveähkö pihakatu.

Pysäköinti Engelinrannassa on ajateltu hoidettavaksi asuinrakennusten pohjakerroksissa ja pihakannen alla, mutta lisäksi uimahallin kyljessä pysäköinti on sallittu myös maan päällä.

Lisäksi uimahallin läheisyyteen on piirretty nelikerroksinen, 300-paikkainen parkkitalo. Toinen yleinen parkkitalo sijaitsee Paasikiventien ja Eteläkadun välisellä tontilla, jossa nykyisin on pysäköintialue.

Kuukaudeksi nähtäville

Yhdyskuntalautakunta asetti tiistaina osayleiskaavaluonnoksen nähtäville kuulemista varten.

Lautakunnassa Antero Niemelä (ps.) esitti asian palauttamista valmisteluun joidenkin kaavamerkintöjen muuttamiseksi.

Niemelä olisi halunnut muun muassa poistaa Paasikiventien eteläpuolelta rakennuspaikkoja, laskea linja-autoasemaa vastapäätä olevan korttelin kerroslukua sekä varata linja-autoaseman paikan liikenne- ja pysäköintitarkoituksiin sekä julkista liikennettä palvelevaan rakentamiseen. Niemelän esitys kaatui äänin 83.

Lautakunta myös äänesti Pekka Pohjalaisen (kesk.) esityksestä poistaa kaavasta kelluvat asunnot.

Muilta osin kaava olisi hänelle kelvannut. Pohjalaisen esitys äänestettiin nurin täpärästi 65.

Kaupunkilaisilla on nyt kuukausi aikaa kommentoida luonnosta ennen varsinaisen osayleiskaavaehdotuksen tekoa. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto saisi varsinaisen ehdotuksen eteensä ensi keväänä.

Kaupunkilaisilla on nyt kuukausi aikaa kommentoida luonnosta ennen varsinaisen osayleiskaavaehdotuksen tekoa.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto saisi varsinaisen ehdotuksen eteensä ensi keväänä. (HäSa)

Menot