Kanta-Häme

Torrosta kairataan litiumia

Kanadalainen Nortec Minerals on saanut valtausoikeuden litiumin, tinan ja tantaalin etsintään Tammelan Torron kylässä. Yhtiö uskoo, että alueen litiumesiintymä voi osoittautua taloudellisesti merkittäväksi.

Litium on kallis ja harvinainen metalli, jota käytetään nykyaikaisissa akuissa. Nortec Minerals on esittänyt arvioita, että jopa viidennes Euroopan litiumista voitaisiin saada Tammelasta. Varsinainen malmiarvio tehdään kuitenkin sen jälkeen, kun valtausluvan mukaiset kairaukset ja näytteiden otot on tehty.

Nortec Minerals on jo vuosia tutkinut 236 neliökilometrin alueen mineraalivaroja. Nyt se haki ja sai valtausoikeuden lähes 1084 hehtaarin alueelle Torronsuon lounaispuolelta.

Kaivosyhtiö on perustanut Tammela Minerals -nimisen yhtiön jatkamaan Tammelan esiintymän tutkimista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt sille luvan viideksi vuodeksi. Tammela Minerals aikoo ottaa geokemikaalisia näytteitä pohjamoreenista ja kalliopinnasta. Niiden perustella päätetään kallioperän kairauksista.

Litiumin, tinan ja tantaalin lisäksi alueelta on löydetty kohonneita kultapitoisuuksia. Kultaa etsii Tammelasta myös Polar Mining -kaivosyhtiö. Tällä yhtiöllä on jo Suomessa kultakaivoksia.

Lausuntokierroksella vain yksityishenkilö ja Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys vastustivat luvan myöntämistä Tammela Mineralsille. Yhdistysten mukaan tutkimukset todennäköisesti aiheuttaisivat huomattavaa haittaa Torronsuon kansallispuistolle. Museoviraston mielestä alueella pitäisi ennen malminetsintää tehdä arkeologisia koekaivauksia. Se vastusti valtauslupaa pyydetyssä laajuudessa.

Alueella paljon…kaivoshankkeita

Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa suhtautuu periaatteessa myönteisesti kaivoshankkeeseen. Hän kuitenkin korostaa, ettei maakunnallisella liitolla ole paljon tekemistä kaivoshankkeiden kanssa. Hämeen liitto ei edes antanut lausuntoa Tammela Mineralsin lupahakemuksesta.

– Kun tapasimme Geologian tutkimuskeskuksen väkeä, selvisi, että maakunnassa on yllättävän paljon malmeihin liittyviä tutkimushankkeita. Varsinkin niitä on paljon Tammelassa.

Malminetsinnässä on vielä kyse litiumin kaltaisista hyvin arvokkaista metalleista. Nortec Minerals on julkisesti kertonut yhden prosentin luokkaa olevista litiumpitoisuuksista Tammelassa. Tantaalia on löydetty vain joitakin kymmeniä grammoja tonnista maa-ainesta.

– Kun näiden metallien kysyntä kasvaa, otetaan käyttöön heikompiakin esiintymiä.

Litiumista maksetaan lähes yhtä korkeita hintoja kuin kullasta. Tantaali on harvinainen metalli, jota käytetään muun muassa implanteissa, joissakin sähkölaitteissa ja kovametalliseoksissa. Tantaalia esiintyy yleensä tinan kanssa samassa esiintymässä.

Euroopan unioni määrittelee litiumin merkittäväksi ja tantaalin kriittisesti merkittäväksi raaka-aineiksi. EU on huolissaan näiden metallien saatavuudesta. Se haluaa tukea niiden saatavuutta Euroopasta ja tehostaa kierrätystä. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020