fbpx
Kanta-Häme

Toteutuuko asukaspysäköinti?

Kiinteistöliitto Kanta-Häme, Hämeenlinnan Yrittäjät, Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys ja Hämeenlinnan keskikaupungin asukasyhdistys tekivät toukokuussa kaupungille aloitteen asukaspysäköinnin mahdollistamiseksi keskustassa.

Asukkaat ja yritykset voisivat hankkia asukaspysäköintitunnuksia, jotka oikeuttaisivat pysäköimään liikennemerkein osoitetuilla paikoilla. Maksuksi yhdistykset ehdottivat 20 euroa kuukaudessa. Tunnuksia myytäisiin 2–3-kertainen määrä paikkoihin nähden, joten tunnus ei takaisi vapaata paikkaa.

Vs. tilaajajohtaja Juha Lahti, miten asia on edennyt?

– Se on liitetty yhdeksi vaihtoehdoksi kaupungin koko pysäköintistrategiaan, joka menee todennäköisesti lokakuussa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja sieltä valtuuston päätettäväksi. Sitten se vaatisi toteutussuunnittelun.

Onko Vanajantielle entisen teurastamon tontille suunniteltu määräaikainen pysäköintialue toteutumassa?

– Sekin on edennyt. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi liikenteenohjaussuunnitelman, ja kaupunginlakimies on parhaillaan valmistelemassa kaupungin ja Hämeenlinnan Pysäköinti oy:n välistä sopimusta. Tavoitteena on, että se tulisi käyttöön tämän vuoden aikana. HÄSA

Menot