Kanta-Häme

Tuhannet koululaiset opiskelevat yli 30 lapsen ryhmissä

Opetusalan ammattijärjestö OAJ pelkää, että alaluokkien ryhmäkoot lähtevät jälleen nousuun.
 
– Hallitus leikkasi budjettiriihessä oikeastaan kokonaan pois sen rahan, minkä avulla ryhmäkokoja on saatu hilattua pienemmiksi, OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo sanoo.
 
Keväällä tehtiin päätöksiä menosopeutuksista, ja perusopetuksen laadun parantamiseen suunnattuja valtionavustuksia leikattiin 57 miljoonalla eurolla. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan avustukset puolitettiin.
 
Viime vuonna avustuksia myönnettiin 60 miljoonaa euroa.
 
Käytännössä avustusten turvin on voitu palkata opettajia, ja näin ryhmäkoot on saatu hienoiseen laskuun.
 
Avustusta on myönnetty vuodesta 2010 alkaen, ja yhteensä sitä ehdittiin antaa 230 miljoonaa euroa. Kunnat ovat voineet anoa rahaa ministeriöltä.
 
Keskiarvo ei kerro eroista
Tuorein tilasto vuodenvaihteesta kertoo, että esiopetuksesta koulun kuudenteen luokkaan keskimääräinen ryhmäkoko on 18,84.
 
OAJ on esittänyt vuosien varrella, että suurimmasta sallitusta ryhmäkoosta pitäisi antaa määräys. Järjestön mukaan suurin oppilasmäärä luokalla pitäisi olla 20.
 
Keskiarvojen mukaan ryhmäkoot ovat OAJ:n toivomalla tasolla, mutta valtakunnallisesti hajontaa on.
 
– Keskimääräinen koko on huono mittari. Kun puhutaan ryhmäkoosta, keskiarvo ei lohduta yhtään heitä, jotka opiskelevat edelleen yli 30 oppilaan ryhmissä, Salo sanoo.
 
Viime vuonna yli 5 000 lasta opiskeli yli 30 oppilaan ryhmässä.
 
Tilanne vaihtelee kunnittain paljon. Samasta kunnasta voivat löytyä kaikkein pienimmät ja kaikkein suurimmat ryhmäkoot, mutta keskiarvoksi muutettuna erot eivät näy. (HäSa)
 
 

Avustajilla säästöjä

Ryhmäkokojen lisäksi toinen kiistelty säästökeino on koulunkäyntiavustajien palkkaaminen.
 
Eduskunta käsittelee syksyllä opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen säännöksen muutoksesta, jonka mukaan koulunkäyntiavustajat luettaisiin osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan näin tehtäisiin säätelyä joustavammaksi.
 
Muutos koskisi erityisen tuen ryhmiä, joissa ryhmäkoko voi olla suurempi, kun avustaja luetaan opettajan kaltaiseksi henkilöksi. Muutoksen piiriin eivät kuuluisi vaikeasti vammaisten lasten ja nuorten ryhmät.
 
– Näin ei voida toimia. Suomalaisen koulujärjestelmän vahvin laatutekijä on se, että meillä on maailman korkeimmin koulutetut opettajat, OAJ:n erityisasiantuntija Salo sanoo.
 
Hän luonnehtii ajatusta niin, että otetaan isompi ryhmä ja palkataan siihen avustaja, koska se on edullisempaa. Salo huomauttaa, että avustajilla ei ole lainkaan pedagogista koulutusta.
 
– Siinä siirretään opettajien työtä. Laissa on tietyt kelpoisuusvaatimukset opettajalle. Jos työtä voikin siirtää avustajalle, kelpoisuusvaatimuksilla ei ole enää mitään merkitystä.

 

Menot