fbpx
Kanta-Häme

Tunti liikuntaa päivässä

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ensi vuonna Janakkalan koululaisille paljon uutta. Suunnitelmissa painotetaan esimerkiksi Laurinmäen museoalueen ja Seuratalon elokuvateatterin hyödyntämistä.

Entiseen tapaan janakkalalaiset saavat opetusta enemmän kuin minimimäärän. Kun minimimäärä perusopetuksessa on 222 vuosiviikkotuntia, Janakkalassa määrä on 230.

Lisätunnit antavat joustoa esimerkiksi niin, että alaluokkalaisten yksinolo kotona vähenee, samoin iltapäivätoiminnan tarve.

Alakouluilla lisätunteja annetaan matematiikan, äidinkielen, ympäristöopin, liikunnan ja englannin opetukseen.

Yläkouluilla lisätunneilla pystytään pitämään valinnaisuuden määrä ennallaan.

Lukiossa lisätään yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Lisäksi ensi syksynä toteutetaan tiimioppimisjakso ensimmäistä kertaa.

Digitalisaatio kouluissa jatkuu, ja tavoitteena on rakentaa jokaiseen kouluun sellaisia oppimisympäristöjä, joissa tietotekniset laitteet ovat monipuolisesti käytettävissä.

Myös median käyttöä painotetaan. Mediaa käytetään toisaalta oppimisen välineenä, toisaalta mediataidot ovat oppimisen kohde. Mediaa opetellaan käyttämään informaation hankkimisessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja itseilmaisussa.

Mediakasvatuksen oppimisympäristönä käytetään myös Tervakosken Seuratalon elokuvateatteria. Ensi syksynä Tervakosken yhteiskoulussa alkaa medialuokka pilottihankkeena, ja myös lukiossa lisätään median käyttöä opiskelussa.

Liikunnallisuuden tavoitteena on, että jokainen oppilas liikkuu tunnin päivässä. Se tarkoittaa esimerkiksi liikunnallisia oppitunteja, välituntiliikuntaa, lisäliikuntatunteja ja liikuntakerhoja.

Turengin yhteiskoulussa aloitetaan ensi syksynä liikuntaluokkapilotti, ja lukion Turengin yksikössä jatkuu urheilulinja.

Perusopetuksessa käytetään hyväksi myös kuntakohtaista sisältöä, kuten kulttuuripolkua, kirjaston ja koulun yhteistyötä, koulufoorumia, yrityskylää, eurooppalaisia vapaaehtoistyöntekijöitä ja yhdistysyhteistyötä.

Kaiken kaikkiaan oppimista viedään myös koulun ulkopuolelle: paikallisiin museoihin, luontokohteisiin ja liikuntapaikkoihin.

Kunnan kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perusopetuksen ja lukion uusista opetussuunnitelmista kokouksessaan tällä viikolla.

Opetussuunnitelmat muuttuvat elokuussa koko maassa. Niiden perusteet on päättänyt opetushallitus, mutta kukin kunta päättää tarkemman sisällön itse. HäSa

Menot