Kanta-Häme

Tuomioistuinvirastoa himoitsee jo viisi kaupunkia

Keskisuuret kaupungit käyvät parhaillaan jo kilpailua suunnitteilla olevasta tuomioistuinvirastosta. Tällä hetkellä virastoa himoitsee ainakin viisi kaupunkia.

Virastoa koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan toimikunnan puheenjohtajan, Helsingin hovioikeuden presidentin Mikko Könkkölän mukaan Rovaniemi, Kouvola, Vaasa ja Joensuu ovat jättäneet tuomioistuinviraston sijaintia koskevan esityksen.

Oikeus- ja työministeri Jari Lind­strömin (ps.) erityisavustajan Leena Riekkolan mukaan edellisten lisäksi ministeriötä on lähestynyt Hämeenlinnan kaupunki.

– Meidän tehtävämme ei ole suoranaisesti ottaa kantaa sijaintipaik­kaan, mutta voimme esittää näkemyksemme, Könkkölä sanoo.

Hän ei vielä halua ottaa kantaa siihen, mikä toimikunnan esitys tulee olemaan.

Könkkölän johtama toimikunta tulee jättämään asiaa koskevan hallituksen esitysluonnoksen.

Esitysluonnos lähetetään aikanaan lausuntokierrokselle, jos oikeusministeriö niin katsoo.

Toimikunnan oli määrä saada työnsä valmiiksi helmikuun loppuun mennessä, mutta aikataulu on Könkkölän mukaan hieman viivästynyt.

Luonnos tullaan jättämään oikeus- ja työministerille lähiviikkoina.

– Olemme loppusuoralla.

Kunnille valtiohallinnon uusi virasto merkitsisi uusien työpaikkojen myötä uusia veronmaksajia.

Tuomioistuinviraston sijoittumispaikaksi toivovan Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala kertoo, että paitsi kaupungin, myös maakunnan johto on ollut mukana tapaamassa ministeriötä.

– Ministeri kertoi, että yhteyksiä on otettu ja kiinnostusta on ollut aika paljonkin. Emme olleet ensimmäisiä, Kenakkala sanoo.

Erityisavustaja Leena Riekkolan mukaan virastoon on alustavasti suunniteltu noin 40 työntekijää. Hakeneiden kaupunkien edustajat ovat Riekkolan mukaan lähestyneet asiallisesti.

– Kaupungeilla on keskenään erilaiset, mutta mietityt perusteet, sanoo Riekkola.

Hämeenlinna on Kenakkalan mukaan nostanut ministeriölle esiin kaupungin sijainnin sekä sen, että Hämeenlinnassa toimii jo hallinto-oikeus, käräjäoikeus sekä oikeusrekisterikeskus.

– Ministeri ja avustajat kuuntelivat kyllä toiveitamme. Tilanne oli rakentavan positiivinen, mutta mitään lupauksia ei mihinkään suuntaan tullut, lisää Kenakkala.

Kaavailtu tuomioistuinvirasto muuttaisi Könkkölän mukaan nykyisen oikeusministeriön yhtey­dessä toimivan oikeushallinto-osaston roolia. Osasto vastaa nykyisin pitkälti oikeuslaitoksen eli eri tuomioistuinten hallinnoinnista. Muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa virasto toimii jo nykyisin.

– Asia on ollut pitkään keskustelussa. Yhä enemmän tuomarikunnassa on ilmennyt tahtotilaa, että virasto olisi syytä perustaa, sanoo Könkkölä.

Virastoa perustellaan muun muassa sillä, että muutkin oikeudenhoidon alalla toimivat yksiköt, kuten valtakunnansyyttäjänvirasto ja Poliisihallitus, toimivat erillislaitoksina.

Sen tarkoitus olisi Könkkölän mukaan vahvistaa tuomioistuinten riippumattomuutta.

– Tuomioistuinviraston avulla tulisi entistä vahvempi palomuuri poliittisesti johdettuun ministeriöön, Könkkölä sanoo.

Päivän lehti

27.5.2020