Kanta-Häme

Turengin aseman hotellikaavalle valtuuston siunaus

Valtuusto päätti maanantaina yksimielisesti Turengin asemanseudun asemakaavasta, joka käsittää kolmanneksen koko Hopealahden alueesta. Kaava mahdollistaa asuintalojen ja hotellin rakentamisen alueelle.

– On hienoa, että tällainen asia on vireillä, ja olemme saamassa tänne majoitustilaa, uusia asuntoja ja asukkaita, Jaana Kivistö (vas.) sanoi.

Hän sanoi kuitenkin olevansa huolissaan virkistysalueen kaventumisesta.

– Vaikka sinne jää kunnan maata rantaan, näen vaaran, että tulee sellainen oletus, että ranta on yrityksen ja uusien asukkaiden käytössä, ja muut kuntalaiset eivät ehkä enää mene rantaan vapaasti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja (sd.) sanoi, että kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa.

– Liikennemerkein voidaan osoittaa, mikä alue on yksityistä ja mikä kunnan maata.

Kalevi Ilmarinen (sd.) sanoi olevansa tyytyväinen siihen, että Hopealahden alueelle saadaan vihdoin kaava. Hän huomautti, että aiemminkin sitä on yritetty, mutta aikeet ovat kaatuneet alueen ongelmiin, joita ovat melu ja pehmeä maaperä.

Ilmarinen huomautti, että Hopealahti antaa mahdollisuuksia myös Pyhämäen alueen kehittämiselle.

Kunnalla on ollut jo pitkään aiesopimus Mikko Sammon kanssa alueen kehittämisestä. Kun kaava saa noin kuukauden kuluttua lainvoiman, kunta ja Sampo voivat solmia varsinaisen sopimuksen.

Sampo on aikaisemmin kertonut, että hänen vetämänsä Turenki Resorts oy haluaa aloittaa hotellin rakennustyöt ensi vuoden huhti-toukokuussa. Tavoitteena on, että hotelli olisi valmis syksyllä 2017.

Valtuusto käsitteli myös vanhusten kotihoitoa koskevaa valtuustoaloitetta, mutta siitä annettua selvitystä ei hyväksytty, vaan asia palautettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteen oli tehnyt vasemmistoliiton ryhmä.

Kunnanhallitus käsitteli aloitetta marraskuussa ja päätti, että valtuustokäsittelyä varten tarvitaan vielä lisäselvityksiä kotihoidon työntekijöiden sairauslomien määristä sekä sijaistarpeesta.

Näitä selvityksiä ei kuitenkaan ollut toimitettu valtuustolle, joten Reijo Löytynoja esitti, että asia palautetaan takaisin kunnanhallitukselle. Koko valtuusto oli samaa mieltä.

Jaana Kivistö huomautti, että kotihoito tarvitsisi sisällöllisen kehittämisen lisäksi myös lisää resursseja.

Vuoden lopun puheenvuorossaan valtuuston puheenjohtaja Merja Taponen (kesk.) muistutti, että ensi vuonna valtuuston työtä sävyttää sote-ratkaisu.

– Tavoitteena on, että palvelut sujuisivat jatkossa nykyistä paremmin.

Taponen huomautti, että kunnan hoidettavaksi jää vielä vuoden 2019 jälkeenkin paljon elintärkeitä asioita, kuten lapset ja nuoret, opetus, sivistys, liikunta, kulttuuri, tekninen toimi ja elinvoimaan liittyvät asiat. HäSa