Kanta-Häme

Turengin asemanseudun kaavaluonnos kirvoitti mielipiteitä

Janakkalan kunta on saanut Turengin asemanseudun kaavamuutosluonnoksesta useita kriittisiä mielipiteitä. Niissä on kiinnitetty huomiota muun muassa korkeisiin rakennuksiin ja tehokkaaseen rakentamiseen.

Mielipiteet tuotiin tekniselle lautakunnalle tiedoksi tiistaina. Lautakunta ei päättänyt tässä vaiheessa kaava-asiasta mitään.

Turengin asemanseudulle on suunnitteilla hotelli- ja asuinalue, ja hankkeen puuhamiehenä on Mikko Sampo, Turengin Asema -ravintolan omistaja.

Asemakaavan muutos koskee vain osaa tulevasta alueesta. Noin kaksi kolmasosaa alueesta kaavoitetaan myöhemmin.

Nyt kaavoitettava alue sisältää suojellut asemarakennuksen ja asemapäällikön talon, jotka molemmat ovat yksityisessä omistuksessa.

– Erityistä on se, että asemarakennukseen liittyvä laiturikatos suojellaan erikseen. Tämä johtuu siitä, että katos on rautatiealueella, sanoo kaavoitusarkkitehti Leena Turkka.

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu lisäksi omakotitalojen ja erillispientalojen kortteleita. Osalla niistä on s-merkintä, joka tarkoittaa sitä, että rakennushistoriallisesti arvokas ympäristö on otettava huomioon jatkorakentamisessa.

– Tonteille merkitään lisää rakennusoikeutta. S-merkintä ei vaadi säilyttämään nykyisiä rakennuksia, mutta uuden rakentamisen on oltava sopusoinnussa ympäristön kanssa, Leena Turkka sanoo.

Lisäksi alueeseen kuuluu virkistysaluetta. Kaikki nyt vihreäksi merkitty alue ei kuitenkaan pysy virkistysalueena, vaan osalle on tarkoitus kaavoittaa myöhemmin lisää rakentamista.

Mielipiteissä pelätään esimerkiksi venesataman ja uimarannan katoamista, mutta Leena Turkan mukaan ne saavat kyllä jäädä paikoilleen. Sen sijaan matonpesupaikka ei voi jäädä nykyiselle paikalleen (grafiikassa kohta 6), koska paikka on kaavoitettu pientaloille.

Mielipiteissä puututtiin myös melu- ja maisemahaittaan, pohjaveteen, tulva-alueeseen ja liito-oravan lisääntymisalueeseen.

Mielipiteet eivät sisältäneet pelkkää kritiikkiä. Yhdessä mielipiteessä todettiin, että moderni ja tyylikäs alue voisi lisätä Turengin elinvoimaisuutta. HÄSA

Päivän lehti

30.3.2020