Kanta-Häme

Turengin kaava loppusuoralla

Turengin keskustakolmion pohjoisosaan muodostetaan tontit neljälle viisikerroksiselle kerrostalolle.

Kaavaehdotuksessa uutta on se, että länsiosassa sijaitsevia kahta taloa on siirretty hieman lännemmäksi kuin kaavaluonnoksessa esitettiin.

– Lisäksi on tarkistettu joitakin viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten pysäköintiä ja pelastusteitä, sanoo elinvoimajohtaja, kaavoitusarkkitehdin sijainen Ismo Holstila Janakkalan kunnasta.

Kaavaehdotus oli tiistaina Janakkalan teknisen lautakunnan käsiteltävänä. Seuraavaksi se menee kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja yleisesti nähtäville. Valtuuston päätettäväksi se ehtinee marraskuussa.

Alueella on kaksi maanomistajaa: kunta ja Janakkalan Osuuspankki. Länsipuolen eteläisempi tontti on pankin omistama, muut kolme tonttia ovat kunnan maalla.

Holstila pitää todennäköisenä, että ensimmäisenä rakennetaan Osuuspankin tontti. On kuitenkin mahdollista, että samaan aikaan lähtee liikkeelle myös kunnan omistaman länsipuolen tontin rakentaminen.

– Näitä olisi kannattavaa toteuttaa isompana kokonaisuutena, mutta se riippuu tietysti myös markkinatilanteesta.

– Kunnan on päätettävä, menevätkö sen tontit välitysliikkeelle, haetaanko kumppanuussopimusta tai aluerakentamissopimusta. Nämä asiat ovat vielä auki.

Holstila huomauttaa, että rakentaminen häiritsee joka tapauksessa Turengin ydinkeskustaa, joten senkin takia kannattaisi rakentaa kaksi taloa kerralla.

Uusi kaava sysää linja-autoaseman pois nykyiseltä paikaltaan. Kaavaehdotuksen liitteenä on selvitys siitä, miten linja-autoasema, siihen liittyvät pysäköintipaikat, taksiasema ja taksin taukotila korvataan.

– Ne sijoitetaan Turengintien varrelle R-kioskin eteläpuolelle. Lisäksi Harvialantien varteen tulee kaksi paikallispysäkkiä.

Holstila huomauttaa, että Turengissa on melko vilkas linja-autoliikenne, sillä taajaman läpi kulkee noin sata vuoroa päivässä.

Myös Turengin toria koskeva suunnittelu on tarkentunut. Nykyinen torialue on merkitty torialueeksi, jota voidaan käyttää myös pysäköintiin. Puolet torialueen pysäköintipaikoista voidaan osoittaa tiettyjen talojen käyttöön. Toriparkkiin kuljetaan Torikadulta.

Lisäksi Torikatua on tarkoitus leventää nykyisestä. Asiasta aiotaan sopia kiinteistönomistajien kanssa.

Janakkalan kunnalla on ollut jo pitkään tavoitteena uudistaa koko keskustakolmion kaava. Eteläosan suunnittelua ei kuitenkaan ole päästy tekemään, sillä neuvottelut tietyn maanomistajan kanssa olivat pitkään pysähdyksissä.

Nyt asiassa on kuitenkin näkyvissä muutos.

– Neuvottelut ovat menneet eteenpäin. Neuvotteluyhteys on ollut vireä, Holstila kertoo.

Keskustakolmion eteläosassa sijaitsevat Turengin tärkeimmät kaupalliset palvelut, kuten isot S- ja K-kaupat. Muutenkin alue on yksityisessä omistuksessa. HäSa