Kanta-Häme

Turengin koulukeskukselle ja Tervakosken terveysasemalle esitetään leasingrahoitusta

Kunnanhallitus päättää Turengin koulukeskuksen ja Tervakosken terveysaseman rahoituksesta maanantaina. Molemmille esitetään kiinteistöleasingia.
Turengin koulukeskuksen ensimmäinen vaihe korvaa nykyisen Turengin alakoulun.

Kiinteistöleasingillä on kunnalle monia etuja perinteiseen lainarahoitukseen verrattuna. Tämän takia Janakkalan kunnanjohtaja esittää, että kunta valitsee leasingin sekä Turengin koulukeskuksen ensimmäisen vaiheen että Tervakosken terveysaseman rahoitusmalliksi.

Leasingissa rakennukset eivät ole kunnan, vaan rahoittajan omistuksessa. Kunnalla on mahdollisuus lunastaa rakennukset itselleen leasing-ajan jälkeen. Tällöin kohteesta on maksettava jäännösarvo, joka määritellään leasingsopimusta tehtäessä. Ostamisen vaihtoehtona on etsiä rakennuksille joku toinen ostaja tai pidentää leasing-aikaa.

 

Kiinteistöleasing tulee hieman kalliimmaksi kuin perinteinen lainarahoitus. Talous- ja hallintojohtaja selvittää esityslistalla, että taselainan ja kiinteistöleasingin ero on nykyään noin 0,1 prosenttiyksikköä.

Kun Turengin alakoulun hinta-arvio on noin 24,5 miljoonaa euroa, leasingrahoitus tulisi vuosittain 45 000 euroa kalliimmaksi, ja koko 20 vuoden leasing-ajalla lisäkustannus olisi noin 0,9 miljoonaa euroa.

 

Leasingin valitseminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kunta välttäisi vaikutukset kriisikuntakriteereihin. Nämä kriteerit nimittäin muuttuvat vuonna 2022 niin, että myös konsernin vuokravastuut otetaan niissä huomioon.

Leasingmallissa suunnittelu- ja purkukustannukset voidaan jaksottaa koko leasingkaudelle, mitä pidetään etuna. Turengin kouluhankkeessa purkukustannukset ovat arviolta noin 1,0 miljoona euroa ja suunnittelukustannukset noin 1,7 miljoonaa euroa.

Vielä etuna olisi sekin, että leasingmaksut tulevat maksuun vasta, kun koulukeskuksen ensimmäinen vaihe on valmis eli vuonna 2022.

 

Samanlaista rahoitusta esitetään myös Tervakosken terveysasemalle, jonka kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa. Terveysaseman rakentamisen on määrä alkaa jo tulevana syksynä.

Janakkalan kunnanhallitus päättää rahoitusmalleista maanantaina. HÄSA

Päivän lehti

13.7.2020