Kanta-Häme

Turengin S-marketin kaava hiertää edelleen, mutta on etenemässä – Tekninen lautakunta äänesti

Turengin S-marketin sijoittaminen niin sanottuun Lyylinpuistoon herättää kuntalaisissa vastustusta. Asia kuitenkin etenee. Tiistaina tekninen lautakunta teki kaavaan liittyen myönteisen päätöksen, tosin äänestyksen jälkeen.
Turengin S-marketin havainnekuva, A1-arkkitehdit.

Kiistelty kaavaehdotus Turengin S-marketin sijoittamiseksi Turengin liikenneympyrän tuntumaan on poikinut runsaasti palautetta: kunta on saanut ehdotuksesta viisitoista muistutusta.

 

Kunnan tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan kaavaehdotuksen tiistaisessa kokouksessaan. Enää jäljellä ovat käsittely kunnanhallituksessa ja päätöksenteko valtuustossa, todennäköisesti 7. lokakuuta.

Lautakunta kuitenkin äänesti asiasta. Vastaehdotuksen teki Petri Hakamäki (kesk.), joka esitti että tämä  S-marketin ja Juttilan kaava-asia käsiteltäisiin myöhemmin yhdessä muiden Turengin keskustakolmiota koskevien asemakaavamuutosten kanssa. Hakamäen kannatettu esitys kuitenkin hävisi äänestyksen luvuin 4-3.

 

S-marketin uudesta paikasta on taitettu peistä aina siitä lähtien, kun asia tuli ensimmäistä kertaa esille Osuuskauppa Hämeenmaan aloitteesta runsaat kaksi vuotta sitten. Toissa syksynä Janakkalassa kerättiin noin 1 900 nimen adressikin ehdotettua paikkaa vastustamaan.

Myös eräät viralliset lausunnonantajat suhtautuivat viime syksynä kriittisesti siihen, että kaavaluonnoksessa myymälärakennus oli sijoitettu tontin eteläosaan ja parkkialue etualalle tontin pohjoisosaan, Turengintien suuntaisesti.

Sen jälkeen ehdotusta muutettiin niin, että myymälärakennus sijoitettiin Hausjärventien suuntaisesti ja parkkialue sen toiselle puolelle.

– Tästä sijoittelusta viranomaistahoilla ei ollut enää muistutettavaa, kertoo kaavan valmistelija, kunnan maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko.

Joissakin muistutuksissa kuitenkin oltiin sitä mieltä, ettei rakennuksen uusi sijoittelu ole sen parempi kuin vanhakaan.

Turengin S-marketin havainnekuva (A1-arkkitehdit).

 

Luonnosvaiheen jälkeen tehtiin myös sellainen muutos, että arkkitehti Keijo Petäjän suunnittelema kunnantalo sai suojelumerkinnän kaavaan. Tähän velvoittivat Museoviraston ja Hämeen liiton lausunnot.

– Kunnantalo merkittiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, jota ei saa purkaa. Rakennuksen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää, Tuokko selvittää.

Monessa muistutuksessa huomautettiin, että polttoaineen jakelupiste voi merkitä riskiä pohjavedelle.

– Keväällä kaavakartan rajoja täsmennettiin, ja siinä yhteydessä todettiin, että pohjaveden rajaus sijaitsee itse asiassa kauempana polttoaineen jakelupisteestä kuin aiemmin oli merkitty, Piia Tuokko kertoo.

Kaavaehdotuksen käsittely on ollut melko hidasta, sillä aiemmin tekninen lautakunta on kerran palauttanut sen uudelleen valmisteltavaksi ja kerran hylännyt, jolloin kunnanhallitus otti asian käsiteltäväkseen. HäSa

 

Päivän lehti

26.1.2020