Kanta-Häme Janakkala

Turengin sokeritehtaan ympäristöön pohjavesiselvitys – Voi helpottaa lupien hakemista maalämpökaivoille

Tämän hetkinen tieto alueen pohjaveden korkeudesta ja maaperästä perustuu geologisiin arvioihin maaperän rakenteen perusteella. Nykymenetelmillä saadaan paljon tarkempaa dataa.
Sokeritehtaan ympäristön tutkimusalueella kairataan maata kallioperään saakka kolmessa pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Arkistokuva.

Pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Turengin entisen sokeritehtaan pohjavesialueella.

Lähipäivinä alkava ja tammikuulle asti kestävä kenttätyö sijoittuu Tapailantien ja Patterintien väliselle alueelle. Tutkimusalueella kairataan maata kallioperään saakka kolmessa pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket.

Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin kahden tai kolmen henkilön mittausryhmä.

 

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Tutkimusalueella tehdään kolme kairausta ja selvitetään kallioperän syvyyttä sekä irtomaalajikerroksen paksuutta.

Tutkimusalue ulottuu Alangosta Tapailaan

Selvityksen avulla hankitaan uutta tietoa pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Tutkimustieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjavesien suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjavesien seurantaa. Tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta.

Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Tutkimusalue sisältää sokeritehtaan ympäristön lisäksi Kauriinmaan omakotitaloalueen, Tapailan ja ulottuu myös Alangon teollisuusalueelle.

– Entistä tarkempi tieto voi helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi asuinkiinteistöjen lämpökaivohankkeita, sillä luvanhakijan ei tarvitse välttämättä teettää erillistä geohydrologista selvitystä, kertoo Janakkalan kunnan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen.

Tuloksena digitaalinen kartta

Tämän hetkinen tieto alueen pohjaveden korkeudesta ja maaperästä perustuu geologisiin arvioihin maaperän rakenteen perusteella. Tamminen kertoo, että nykymenetelmillä saadaan paljon tarkempaa tietoa.

– Alueesta saadaan tarkka, digitaalinen kartta, joka on varsin havainnollinen.

Vastaava selvitys on tehty aikaisemmin Turengin keskustan alueella.

Pohjavesialueella pitkään toiminut sokeritehdas suljettiin vuonna 1998. Heikki Tammisen mukaan tutkimuksessa ei erityisesti selvitetä maaperän saastuneisuutta.

– On mahdollista, että alueen maaperässä on jonkin verran haitta-aineita. Ei ole kuitenkaan syytä epäillä, että siellä olisi isompia kertymiä.

Nykyisin tehdasalueella toimii useita pienempiä teollisuusyrityksiä.

Vastaava selvitys myös Hausjärvellä

Samanlainen selvitys tehdään Hausjärven Umpistenmaalla. Tutkimukset sijoittuvat Salpausselän reunamuodostumalle Oitin ja Halkomäen väliselle alueelle.

Hausjärven selvitys valmistuu tammikuun ja Turengin selvitys helmikuun loppuun mennessä.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Janakkalan kunnan ja Hämeen ely-keskuksen yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus. HäSa