Kanta-Häme

Turengin uusi päiväkoti nousee Moisioon

Turengin uuden päiväkodin paikaksi esitetään Moisiota, joka sijaitsee Tapailan ja Kauriinmaan välissä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta tiistaina, mutta lopullisen päätöksen tekee valtuusto.

Päiväkodista on tulossa viisiosastoinen. Se korvaa neljä Jänispolun päiväkodin ryhmää, jotka toimivat Vaparilla, Musiikkiopiston talossa ja Papintiellä. Lisäksi uuteen päiväkotiin tulee yksi kokonaan uusi ryhmä.

Monipolvinen hanke

Päätöksenteko päiväkotiasiassa on edennyt hieman monimutkaisesti. Päiväkotia on suunniteltu jo kauan, ja valtuusto hyväksyi hankkeen tarveselvityksen jo vuonna 2006. Se koski neliosastoista päiväkotia.

Asia ei kuitenkaan edennyt, sillä sitä siirrettiin kunnan taloussuunnitelmassa aina eteenpäin, tuleville vuosille. Kunnes valtuusto viime vuonna myönsi hankkeelle runsaat 50 000 euroa suunnittelurahaa täksi vuodeksi.

Päiväkotiasiaa ja erityisesti sen sijoituspaikkaa pohti virkamiestyöryhmä, joka totesi, ettei neliosastoinen riitäkään, vaan tarvitaan viisi osastoa. Työryhmä esitti, että Paturin alueelle rakennettaisiin neliosastoinen päiväkoti, ja viides osasto sijoitettaisiin Kivitaskun päiväkodin yhteyteen.

Toinen vaihtoehto oli Paturi

Tekninen lautakunta käsitteli tätä vaihtoehtoa maaliskuussa, mutta se ei lämmennyt ajatukselle. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Asian käsittely aloitettiin alusta. Seuraavaksi virkamiestyöryhmä päätyi esittämään kahta vaihtoehtoa: samaa Paturin-mallia kuin viimeksikin ja lisäksi Moisiota.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsi siis Moision. Asiasta kuitenkin äänestettiin, mutta vastaehdotuksena ei ollutkaan Paturi vaan Turengintien varressa sijaitseva Korkeavuorenpelto. Sitä esitti keskustan Maria Penttinen, jota Marjo Torkkel (kok.) kannatti. Äänestyksessä Korkeavuorenpelto ei saanut muiden kannatusta.

Korkeavuorenpeltoakin mietittiin

Kunnan varhaiskasvatusjohtaja Liisa Heikura kertoo, että virkamiehetkin miettivät aikanaan Korkeavuorenpeltoa uuden päiväkodin paikaksi, mutta ajatuksesta on sittemmin luovuttu.

– Kun kunnan kaavoitussuunnitelmia linjattiin niin, että tässä vaiheessa panostetaan Kyterin alueeseen eikä Korkeavuorenpeltoon, hylkäsimme Korkeavuorenpelto-vaihtoehdon.

Myös Kyterin aluetta hankittiin, mutta siinä tapauksessa päiväkoti olisi Heikuran mielestä sijoittunut turhan kauaksi esimerkiksi Kuumolan asukkaita ajatellen.

Valmistuu vuonna 2017

Heikura sanoo, että pääasia on, että päiväkotihanke menee nyt eteenpäin. Tavoiteaikataulu on, että päiväkoti rakennettaisiin vuosina 2016–2017. Sen kustannusarvio on tässä vaiheessa lähes kolme miljoonaa euroa.

Nyt kun hankkeen valmistelu on aloitettu alusta eli tarveselvitysvaiheesta, selvitys menee seuraavaksi kunnanhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Vasta sen jälkeen tehdään hankesuunnitelma, joka menee teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Kauriinmaantien itäpuolelle

Päiväkoti on tulossa Kauriinmaantien varteen, sen itäpuolelle. Tien toisella puolella vähän pohjoisempana on Vesitorninkaaren risteys.

Alueella ei ole kaavaa. Turengin itäosien yleiskaavoitus on kesken. Kaavoitusarkkitehti Leena Turkka sanoo, että kaavaluonnoksessa alue on merkitty korttelialueeksi, ja päiväkoti sopii hyvin sellaiselle alueelle.

Pian aletaan valmistella asemakaavaa, joka sisältää päiväkodin lisäksi sen eteläpuolisen alueen, jolle kaavoitetaan omakotitontteja.

Päiväkodin pohjoispuolelle on suunnitteilla urheilukenttäalue. Se korvaa nykyisen Moision kentän, jonka paikalle kaavoitetaan asutusta. (HäSa)

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic