Kanta-Häme

Turengissa puhdistetaan bensiiniä pohjavedestä jopa kymmenen vuoden ajan

Turengin Koulutien tankkausaseman pilaamaa maaperää ja pohjavettä puhdistetaan bensiinistä todennäköisesti ainakin seuraavien kymmenen vuoden ajan. Alueella on ollut polttoaineasema ainakin 1970-luvulta lähtien.

Maaperää on puhdistettu jo vuodesta 2009 asti ja vuonna 2015 kiinteistöllä aloitettiin suojapumppaus, jolla yritetään estää bensiinihiilivetyjen leviäminen pohjaveden mukana Turengin vedenhankinta-alueelle.

Hämeen ELY-keskus on nyt antanut määräyksen alueen pohjaveden puhdistamisesta haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseksi. Puhdistamisesta vastaa Neste Markkinointi Oy.

Puhdistusta varten Harvialantien lounaispuolelle asennetaan uusia pumppauskaivoja. Aktiivisen kunnostuksen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta.

ELY-keskus edellyttää, että puhdistuksen jälkeen pohjaveden on täytettävä talousveden laatuvaatimukset.

Puhdistajien pitää vuoden 2020 loppuun mennessä esittää arvio siitä, ovatko puhdistustavoitteet saavutettavissa vuoden 2027 loppuun mennessä. HäSa

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic