Kanta-Häme

Turengissa puhdistetaan bensiiniä pohjavedestä jopa kymmenen vuoden ajan

Turengin Koulutien tankkausaseman pilaamaa maaperää ja pohjavettä puhdistetaan bensiinistä todennäköisesti ainakin seuraavien kymmenen vuoden ajan. Alueella on ollut polttoaineasema ainakin 1970-luvulta lähtien.

Maaperää on puhdistettu jo vuodesta 2009 asti ja vuonna 2015 kiinteistöllä aloitettiin suojapumppaus, jolla yritetään estää bensiinihiilivetyjen leviäminen pohjaveden mukana Turengin vedenhankinta-alueelle.

Hämeen ELY-keskus on nyt antanut määräyksen alueen pohjaveden puhdistamisesta haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseksi. Puhdistamisesta vastaa Neste Markkinointi Oy.

Puhdistusta varten Harvialantien lounaispuolelle asennetaan uusia pumppauskaivoja. Aktiivisen kunnostuksen arvioidaan kestävän 2-3 vuotta.

ELY-keskus edellyttää, että puhdistuksen jälkeen pohjaveden on täytettävä talousveden laatuvaatimukset.

Puhdistajien pitää vuoden 2020 loppuun mennessä esittää arvio siitä, ovatko puhdistustavoitteet saavutettavissa vuoden 2027 loppuun mennessä. HäSa