Kanta-Häme

Turengissa selvitetään pohjavesialueen geologinen rakenne

Muutaman hengen mittausryhmä alkaa liikkua Turengin keskustaajaman alueella ensi viikosta lähtien. Tavoitteena on selvittää Turengin ja sokeritehtaan pohjavesialueiden geologinen rakenne ja pohjavesiolosuhteet. Selvitys valmistuu lokakuussa.

Maaperää kairataan kallioperään saakka viidessä pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin, joita tehdään noin 14 mittauskilometriä.

Tutkimustieto palvelee Janakkalan kunnan vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua ja pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkastaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Selvitys on Janakkalan Veden, Hämeen ely-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteinen hanke. (HäSa)