Kanta-Häme

Turvakotilain uudistus lausuntokierrokselle

Uuden turvakotilain luonnos lähtee lausuntokierrokselle.

Luonnoksen mukaan turvakotipalvelut rajattaisiin nykyistä selvemmin lähisuhdeväkivallan uhreille ja heidän mukanaan oleville alaikäisille lapsille.

Laissa säädettäisiin myös siitä, että henkilön ottamisesta turvakodin asiakkaaksi ei tarvitse tehdä päätöstä tai sopimusta.

Uudessa laissa selkeytettäisiin turvakotien rahoitusta. Valtion varoista turvakotipalvelun tuottajalle maksettava korvaus perustuisi ainoastaan päätöksiin valtionavustuksista.

Tämä selkiyttäisi tilannetta, sillä nyt korvauksen maksaminen perustuu THL:n ja palveluntuottajien välisten sopimuksiin ja niiden lisäksi tehtäviin valtionavustuspäätöksiin.

Turvakotilailla pyritään turvaamaan valtakunnallisesti laadukkaat turvakotipalvelut. Tästä huolimatta turvakodit ovat jakautuneet epätasaisesti, ja tietyiltä alueilta ne puuttuvat kokonaan.

Turvakoti puuttuu kokonaan Kanta-Hämeestä, Etelä- Pohjanmaalta ja Keski-Uudeltamaalta. Turvakotilain velvoite tasalaatuisten palveluiden tarjoamiseen koko maassa luo tarvetta luoda turvakotipalveluja etenkin näille alueille.

Turvakotien rahoitus on kasvanut sen jälkeen, kun valtio alkoi vastata turvakodeista vuonna 2015.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2016–2019 on todettu, että turvakotitoiminnan menoihin varattu valtion rahoitus kasvaa vuosittain 2 miljoonalla eurolla 17,5 miljoonaan euroon.

Valtion talousarviossa vuodelle 2017 turvakotitoiminnan menoihin on varattu 13,55 miljoonaa euroa.

Suomen turvakodeissa on yhteensä 143 perhepaikkaa. Määrä on parissa vuodessa kasvanut noin 20 prosentilla.

Esityksen mukaan laki tulisi voimaan vuoden 2018 alusta lukien.

Päivän lehti

6.6.2020