Kanta-Häme

Turvapaikanhakijoiden joukosta löytyy osaajia etenkin rakennus- ja kuljetusaloille

Turvapaikanhakijoiden joukosta löytyy osaajia etenkin rakennus- ja kuljetusaloille, mutta myös useille muille aloille.

Maanantaina julkistetussa turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksessa selviää, että 90 prosentilla Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista on aiempaa työkokemusta.

Useammalla kuin joka neljännellä (27 %) selvitykseen osallistuneella on työkokemusta rakennusalalta, esimerkiksi rakennusmiehinä, maalareina tai insinööreinä.

Seuraavaksi eniten löytyy kuljetusalan työntekijöitä: 21 prosenttia vastanneista on työskennellyt taksin-, linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajina.

Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskus Testipiste toteutti selvityksen turvapaikanhakijoiden osaamistaustasta eri vastaanottokeskuksissa tammi–maaliskuun aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona olleeseen kartoitukseen osallistui 1004 turvapaikanhakijaa yhteensä 32 eri maasta.

Rakennus- ja kuljetusalan lisäksi ammattitaitoa löytyi etenkin kaupalliselta alalta, ravintola- ja hotellialalta sekä kulttuurin, viestinnän, taiteen ja käsitöiden parista.

Lähes joka viides (19 %) oli toiminut yrittäjinä.

Ammattitaustan lisäksi selvityksessä kartoitettiin turvapaikanhakijoiden luku- ja kirjoitustaitoa sekä koulutustaustaa.

Suurin puute turvapaikanhakijoiden osaamisessa on latinalaisen kirjaimiston osaamisessa. 73 prosenttia vastanneista tarvitsee selvityksen perusteella harjoitusta latinalaisen kirjaimiston oppimisessa.

Suurin osa vastanneista osaa kuitenkin lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään tai koulukielellään. Vastanneista useammalle kuin joka neljännellä (27 %) on takanaan korkeakouluopintoja.

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic