Kanta-Häme

Turve puhutti bioenergiaväkeä

Turpeen rooli puun oheispolttoaineena nousi vahvasti esille bioenergiaseminaarissa Hämeenlinnassa maanantaina.

– Sääolosuhteiden takia turpeen tuotantomäärä jäi viime vuonna erittäin alhaiseksi. Turpeesta 60 prosenttia korvataan nyt kivihiilellä, sanoo Bioenergia-järjestön toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty.

Energiaturvetta tuotettiin viime vuonna noin 11,2 terawattituntia. Keväällä varastoissa oli turvetta noin 5 terawattituntia, joten käytettävissä olleen turpeen määrä oli reilut 16 terawattituntia. Keskimääräinen turpeen kulutus on ollut viimeisten 15 vuoden aikana noin 23 terawattituntia.

Tilanne on Tuohiniityn mukaan huolestuttava.

– Ensi talvena ei ole enää vastaavansuuruista puuvarastoa käytettäväksi. Tämä viittaa siihen, että kivihiilellä on jatkossa yhä vahvempi asema turpeen korvaajana.

Tilanteen korjaamiseksi Tuohimaa esittää, että ympäristöhallintoon liittyviä lupakäytäntöjä selkeytettäisiin ja nopeutettaisiin.

– Turpeen kohdalla on valtava lupasuma. Uusiutuvalle metsähakkeelle maksettavaa tukea voisi kehittää siten, että metsähake on ajojärjestyksessä ennen kivihiiltä. Kotimaisten polttoaineiden asemaa edistäisi ennen kaikkea turpeen veron poistaminen ja metsähakkeen tuen palauttaminen alkuperäiselle tasolle.

Kustannustehokas polttoaine

Hämeenlinnalaisen Metsäkonepalvelu oy:n toimitusjohtaja Timo Tolppa sanoo, että turpeen käytöstä pitää tehdä hyväksyttävää.

– Turpeen vaihtoehto ei ole puu tai tuuli, vaan se on kivihiili. Turve on kustannustehokas polttoaine, jonka käyttö parantaa työllisyyttä ja kauppatasetta.

Metsäenergian korjuu on tarjonnut koneyrityksille koko 2000-luvun lisääntyviä työmahdollisuuksia. Tämä ei kuitenkaan Tolpan mukaan näy yritysten kannattavuudessa.

Ristiriitaisia energiaratkaisuja

Seminaarissa puhunut kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (kok.) myöntää energiaratkaisujen ristiriitaisuuden.

– Samaan aikaan kun hallitusneuvotteluissa on sovittu turpeen veronkorotuksesta, joka tulee täyteen mittaansa vuoden 2015 alusta, yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että päästökaupan hinnat ovat harvinaisen alhaalla ja alla on erittäin huono turvekesä. Ei varmaan ollut hallitusohjelmaneuvotteluissa tarkoitus, että näin me omalla toiminnallamme olemme mukana luomassa sellaista riskiskenaariota, että kivihiilen poltto vaan lisääntyy.

Grahn-Laasonen näkee metsähakkeen osuuden lisääntyvän sähkön- ja lämmöntuotannossa.

– Metsähake tulee korvaamaan turpeen käyttöä. Metsähakkeen käyttö edellyttää kuitenkin turpeen käyttöä, tosin jatkossa ennen kaikkea tuki- ja varapolttoaineen muodossa.

– Jotta turvattaisiin riittävä turpeen saanti, tulisi uusien turvetuotantoalueiden luvitusta vauhdittaa sellaisilla suoalueilla, joilla ei ole soiden suojeluun liittyviä arvoja. Valtioneuvoston tuore periaatepäätös turvemaiden käytöstä ja suojelusta tähtää paitsi suojeltavien soiden nopeaan suojeluun, myös tuotantokäyttöön ottamisen nopeuttamiseen. (HäSa)