Kanta-Häme

Turvepula lisäsi puun polttoa Vanajan voimalaitoksella

Turvepulaa Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa on kyetty korvaamaan lisäämällä puun polttoa Vanajan voimalaitoksella.

– Myös maakaasun käyttö on vähäisessä määrin lisääntynyt kylmän alkutalven takia, sanoo Elenia Lämmön toimitusjohtaja Matti Tynjälä.

Vanajan voimalaitoksen kahdessa kattilassa tuotetaan kaukolämmöstä 70 prosenttia puulla ja loput turpeella.

Kivihiilen käyttö on viime aikoina merkittävästi lisääntynyt turvepulan piinaamissa voimalaitoksissa. Esimerkiksi Jyväskylän Energian Keljonlahden voimalassa on menossa 16 miljoonan euron investointi, jotta kivihiiltä voidaan polttaa turpeen sijaan.

Maakaasu varavoimana

Vanajan voimalaitoksella voidaan käyttää maakaasua, joka kivihiilen tapaan on fossiilinen polttoaine.

Turpeen vähäinen käyttömäärää Vanajan voimalaitoksella selittää Tynjälän mukaan sen, ettei maakaasuun ole tarvinnut suuremmassa määrin turvautua, koska se on voitu korvata puulla.

– Vanajan voimalaitoksen uusimmassa kattilassa voidaan polttaa pelkästään puuta, vaikka se ei olekaan suotavaa. Talvikuukausina käytettävässä vanhemmassa kattilassa puun seassa on oltava puolet turvetta.

– Olemme saaneet käyttöömme turvetta suurin piirtein tarvittavan määrän. Lisäpuun hankinnassa ei niin ikään ole ollut ongelmia, Tynjälä sanoo.

Turve vastatuulessa

Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa puun osuus nousi hieman yli 60 prosenttiin. Tässä luvussa ovat mukana myös maakaasuverkon varrella olevat Ahveniston ja Kaurialan lämpökeskukset, joita käytetään talven kovilla pakkasilla varavoimalaitoksina.

Turvepulaa Tynjälä selittää viime kesän vetisillä olosuhteilla, jotka vaikeuttivat turpeen nostoa.

– Toinen ongelma on, ettei turvesoita ole viime aikoina avattu energiaturpeen nostoon kovinkaan paljon. Vanhemmat turvesuot ovat herkempiä sään vaihteluille.

– Turvepula on nostanut turpeen hintaa ja myös energiapuun hintaa. Turpeen verotus niin ikään nousi vuodenvaihteessa. Viime vuoden lopun hinnantarkistuksen suurimpana syynä oli polttoaineen hintojen nousu.

Mainettaan parempi

Tynjälä uskoo, että turpeen käyttö lisääntyy Vanajan voimalaitoksen kattiloissa, kunhan olosuhteet ovat viime kesää paremmat turpeen nostolle.

– Turpeen käyttö yhdessä puupolttoaineen kanssa parantaa polttoprosessia. Turve on puun hyvä kumppani myös kattiloissa, joissa turvetta ei välttämättä tarvita. Turpeen myötä kattilat pysyy puhtaampina, niistä saadaan enemmän tehoa ja niillä on parempi hyötysuhde. (HäSa)

Päivän lehti

9.4.2020