fbpx
Kanta-Häme

Tutkimus: Tienkäyttäjät tyytymättömiä teiden kuntoon – Korjausvelkarahoitus ei parantanut tilannetta

Arkistokuva: Terho Aalto

Liikenneviraston teettämän tutkimuksen mukaan tienkäyttäjät ovat tyytymättömiä teiden kuntoon korjausvelkarahoituksesta huolimatta.

Yksityisautoilijat olivat kohtalaisen tyytyväisiä pääteiden kuntoon, mutta raskaan liikenteen kuljettavat suhtautuivat lähes kaikkien tietyyppien kuntoon hyvin kriittisesti.

Kyselyn vastauksissa näkyi pääteiden hoidon priorisointi.

 

Tutkimuksen myönteisimpiä tuloksia oli se, että yksityisautoilijoista noin puolet oli tyytyväisiä pääteiden eli valta- ja kantateiden kuntoon.

Kielteisemmät arviot annettiin seutu- ja yhdysteistä. Niiden kuntoon oli tyytyväisiä alle viidennes vastaajista.

Kaksi vuotta sitten tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verrattuna yksityisautoilijoiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan oli hieman laskenut.

 

Raskaan liikenteen kuljettajat olivat yksityisautoilijoita paljon kriittisempiä.

Pääteiden kuntoon ammattiautoilijoista oli tyytyväisiä alle kolmannes. Muiden maanteiden kuntoon ammattikuljettajista tyytyväisiä oli alle kymmenen prosenttia.

Raskaan liikenteen tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan on heikko: Yli puolet vastaajista oli tyytymättömiä maanteiden kuntoon kokonaisuutena.

 

Suomen tieverkko on päässyt rapistumaan kunnossapitoon osoitetun niukan rahoituksen seurauksena ja korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta. Hallitus myönsi liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen lisärahoitusta vuosille 2016–2018.

– Tällä lisärahoituksella kyettiin pysäyttämään kertyneen korjausvelan kasvu, mutta ei parantamaan olennaisesti teiden kunnon tasoa aiempaan verrattuna, selvittää tienpidon asiantuntija Juho Meriläinen Liikennevirastosta.

Tienkäyttäjien koko ajan kasvava tyytymättömyys tasaantui suunnilleen samalle tasolle, jolle se oli kohonnut vuonna 2016.

Tuloksiin vaikuttaa varmasti myös se, että kysely toteutettiin elokuussa, jolloin kaikki tämän vuoden kunnostustoimet eivät olleet vielä valmiina.

Yksityisautoilijoiden ja raskaan kaluston kuljettajien välistä suurta eroa Meriläinen selittää siilä, että raskaammassa ajoneuvossa huonokuntoinen tie tuntuu pahemmalta.

– Painava ajoneuvo kyntää huolella kaikki kuopat.

 

Korjausvelkaohjelman lisärahoitus päättyy tämän vuoden lopussa ja tällä hetkellä teiden kunnossapidon korjausvelka sillat ja muut taitorakenteet mukaan lukien on noin 1 300 miljoonaa euroa. Liikenneviraston huolena on, että ellei teiden kunnossapitoon kyetä olennaisesti lisäämään pysyvää rahoitusta, luvassa on roima heikennys niin teiden kunnossapitoon kuin tienkäyttäjien tyytyväisyyteenkin.

Perusväylänpidon lisärahoitustarve on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtaman parlamentaarisen työryhmän esittämä vähintään 300 miljoonaa euroa vuodessa.

– Jos lisärahoitusta ei tule, huonokuntoisia teitä voi tulla 800–1000 kilometriä lisää, Meriläinen arvioi.

 

Jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta kysyttiin vain yksityishenkilöiltä. Niistä saatiin varsin myönteinen palaute: yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä ja vain viidennes tyytymättömiä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös muita liikenneverkon hoitoon liittyviä osa-alueita. Erityisen tyytyväisiä oltiin viitoituksen ja opasteiden selkeyteen. HÄSA

Menot