Kanta-Häme

Tutut autot tyhjentävät roskikset

Hämeenlinna

Jäteastioiden tyhjennys jatkuu Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueilla toistaiseksi nykytapaan.

Jo puolen vuoden ajan asukkaat ovat osanneet odottaa, että jätekuljetusten järjestäminen siirtyy kiinteistöiltä Kiertokapulan hoidettavaksi. Aikataulua venyttää valitusprosessi.

– Toivomme Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ottavan välipäätöksessä kantaa päätöksen toteuttamiseen jo valituksen käsittelyaikana. Jätelain noudattaminen edellyttää päätöksen toimeenpanemista, kertoo jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni jätelautakunta Kolmenkierrosta.

Päätös kuntien järjestämään jätehuoltoon siirtymisestä on tehty ja vahvistettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Täytäntöönpanoa viivästyttää kuljetusten toteuttamisesta tehty valitus. Valittajat eivät hyväksy, että kunnat siirtävät jätekuljetusyritysten kilpailuttamisen Kiertokapulan hoidettavaksi.

Hämeenlinnan kaupunki antaa hallinto-oikeudelle valituksista lausunnon, jossa vaaditaan, ettei muiden kuin kunnan jäsenten valituksia käsitellä.

Kaupunki kumoaa valittajien väitteen, että Kiertokapulan kilpailuttama jätteiden kuljetus olisi vastoin kaupungin etua. Lainsäädännöstä ei löydy tukea valituksen väitteelle, että kilpailutuksen järjestämisestä olisi pitänyt järjestää kilpailutus. Kiertokapula on kaupungin sidosyksikkö.

Myös viiden vuoden siirtymäaika on kaupungin lausunnon mukaan kestämätön. Jätelaissa todetaan, että kunnan on tehtävä lain voimaan tulon jälkeen (2012) päätös kiinteistökohtaisten jätteenkuljetussopimusten korvaamisesta kunnallisella aikaisintaan kolmen vuoden kuluessa, mutta viimeistään viidessä vuodessa.

Kolmenkierto eli kuntien yhteinen jätelautakunta teki kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen lokakuussa 2013.

Tässä päätöksessä oli annettu siirtymäaikaa kunnille, yrityksille ja asukkaille kunnan järjestämään jätekuljetukseen valmistautumiseen noin kolme vuotta jätelain mukaisesti. Päätöksen mukainen siirtymäaika Hattulan ja Hämeenlinnan osalta olisi päättynyt 31.10.2016. Aikataulusta ollaan jäljessä, koska KHO:n päätös asiassa saatiin vasta viime helmikuussa.

Valitusten keskimääräinen käsittelyaika Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on noin vuosi.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic