Kanta-Häme

Tuulimyllyt herättävät kysymyksiä

Kanta-Hämeestä on löydetty kaikkiaan kuusi tuulivoiman tuottamiseen sopivaa aluetta. Forssan seudulla muutamat hankkeet ovat jo edenneet yleiskaavoitukseen.

Kaikki tuulivoima-alueet ovat herättäneet ristiriitaisia mielipiteitä.

Ei ollutkaan yllätys, että ne olivat esillä myös maanantaina, kun Hämeen liiton kaavoitustiimi esitteli yleisölle maakuntakaavaa täydentävää kakkosvaihekaavaa.

Siihen on koottu tuulivoimakysymysten ohella soiden käyttöä koskevia linjauksia sekä muutama liikennevaraus. Lisäksi pohjavesialueet on yhtenäistetty ely-keskuksen kanssa.

Tuulivoima-alueita on nyt kaavaluonnoksessa neljä, mutta varsinaiseen esitykseen saattaa ehtiä vielä viideskin alue.

Ei väkisin

Eniten palautetta on tullut Lammin Poikselkään suunnitellusta aluevarauksesta, jota suunniteltiin mukaan jo edelliseen vaihekaavaan. Silloin se jätettiin odottamaan lisäselvityksiä yhdessä Hausjärven Huhtainnummelle suunnitellun varauksen kanssa.

Nyt molemmat ovat taas mukana luonnoksessa. Myös Janakkalasta Mallinkaistenjärven länsipuolelta on löytynyt lupaava tuulivoima-alue, jota nyt esitetään mukaan vaihekaavaan.

Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa painottaa, ettei tuulivoima-aluetta haluta väkisin mihinkään perustaa. Nyt esillä olevat varaukset perustuvat valtakunnallisen tuulivoimaselvityksen tuloksiin.

– Forssan seudulla olevilla hankkeilla on jo olemassa toteuttajat. Siellä asia on edennyt niin, että yhtiöt ovat käyneet maanomistajien kanssa neuvottelut maanvuokrauksesta ja kunta on aloittanut osayleiskaavan valmistelun.

Toteuttajat puuttuvat

Huhtainnummen, Mallinkaisten ja Poikselän mahdollisilla tuulivoima-alueilla ei toteuttajia ole.

Pusan mukaan nyt yleisöltä saatava palaute ratkaisee, nousevatko nämä mukaan vaihekaavasta tehtävään esitykseen.

Näillä alueilla ei ole esimerkiksi osoitettu vielä paikkoja tuulivoimaloille ja aluerajauksetkin ovat vielä suuntaa-antavia.

Sen sijaan Humppilan pohjoisosassa on jo yleiskaavoitus käynnissä. Sinne suunnitellaan 21 tuulivoimalaa.

Lisäksi Tyrinselän alue Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän rajamailla on potentiaalinen tuulivoiman tuotantoalue.

Se kuitenkin puuttuu ainakin toistaiseksi kakkosvaihekaavan luonnoksesta, koska parhaillaan selvitetään, onko tämä aluevaraus ristiriidassa Humppilaan suunnitellun lentokentän varauksen kanssa.

Harvialassa yhteystarve

Tiehankkeissa uutta on se, että ns. Harvialan orren varauksesta seututienä ollaan luopumassa. Se ei kuitenkaan poista yhteystarvetta alueelta.

Yhteystarvemerkintää esitetään joko moottoritieltä Harvialantielle tai vaihtoehtoisesti ainoastaan Vanajaveden itäpuolelta Harvialantielle, josta yhteys jatkuisi kymppitielle.

Hämeen liitto on myös selvittänyt 43 suon tilaa maakunnassa, Niistä yhdeksää esitetään turvetuotantoon sopiviksi. Niillä on pinta-alaa noin 800 hehtaaria.

Kaikkiaan 12 suota esitetään suojeltaviksi. Niiden pinta-ala on noin tuhat hehtaaria. (HäSa)

Päivän lehti

4.6.2020