Kanta-Häme

Tuulokseen suunnitellaan kiertotalouspuistoa

Alueelle kaavaillaan muun muassa jätteiden vastaanottoa ja käsittelyä sekä turpeen ja maa-ainesten ottoa.

Tuulokseen suunnitellaan 35 hehtaarin kiertotalouspuiston perustamista. Alue sijaitsee parin kilometrin päässä kauppakeskus Tuulosesta Padasjoentien pohjoispuolella.

Kaikkiaan 14 hehtaarin toiminta-alueella on määrä ottaa vastaan, käsitellä ja loppusijoittaa erilaisia jätteitä. Paadenkolu Oy:n suunnitelmissa on myös turpeen ja maa-ainesten otto sekä käsittely.

Nyt suunnitellun puiston vieressä porataan tai murskataan jo kalliokiviainesta. Maanrakennus Aleniuksella on kiinteistöllään vuoteen 2029 voimassa olevan maa-ainesten ottolupa. Toiminnalle on lisäksi myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Murskauslaitos ja asfalttiasema tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä.

Kiertotalouspuiston alueelle vastaanotettavia materiaaleja on määrä hyödyntää alueen rakenteissa. Lisäksi alueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa.

Puiston alueelle rakennetaan jätteiden käsittelytoimintojen ja -alueiden lisäksi myös tarvittavat vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, esimerkiksi tiet.

Maakuntakaavassa kiertotalouspuisto sijoittuu kalliokiviaineksen ottoalueeksi sekä ylijäämämaiden käsittely- ja loppusijoitusalueeksi kaavoitetulle alueelle.

Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö sijaitsee puistosta noin 1,6 kilometrin ja lähin lomakiinteistö noin 800 metrin päässä.

Puistohanketta esitellään tiistaina 5. helmikuuta Kauppakeskus Tuulosessa järjestettävässä tilaisuudessa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on esillä Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa ja Tuuloksen kirjasto-palvelupisteessä sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tuuloksenkiertotalouspuistoYVA

Suunnitelmat ovat esillä myös kaupungin palvelupiste Kastellissa (Palokunnankatu 16) 28.1.–27.2. sekä Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilla.

 

Oikaisu 29.1.2019 kello 11.04. Maanrakennus Alenius Oy:n kallion otto- ja murskaustoiminnalla on vuoteen 2029 voimassa olevan maa-aineisten ottolupa. Toiminnalle on lisäksi myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Aleniuksen kiinteistöllä ei ole asvalttiasemaa, vaan murskauslaitos ja asfalttiasema tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä.

Päivän lehti

16.2.2020