Kanta-Häme

Tuuloksen kiertotalousalueesta poikkeuksellinen muistutus- ja mielipidetulva

Paadenkolu oy:n Tuulokseen suunnittelema kiertotalousalue on herättänyt poikkeuksellista aktiivisuutta. Hämeen ely-keskus sai helmikuussa kymmenen viranomaislausunnon lisäksi 61 mielipidettä yhteisöiltä, yhdistyksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä koskien hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa.

Paadenkolu kaavailee kiertotalousalueen perustamista parin kilometrin etäisyydelle Tuuloksen taajamasta. 35 hehtaarin kokoisen alueen toimintoja olisivat mm. erilaisten jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto ja käsittely.

– Asia on selvästi herättänyt paljon mielenkiintoa ja keskustelua. Sehän on tietysti hyvä ja menettelyn tarkoituskin, sanoo ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen.

 

Ely-keskus linjasi omassa lausunnossaan 1.4., että Paadenkolun on tarkennettava arviointiselostuksessa hankkeensa ja ympäristön nykytilan kuvausta. Yrityksen pitää mm. laajentaa kiertotaloustoiminnan vaikutusaluetarkastelua alueen pintavesiin ja arvioida liikennevaikutuksia suhteessa Mustajärventien nykyiseen kuntoon ja käyttöön.

– Nyt toimija jatkaa oman arviointityönsä tekemistä saamillaan saatteilla ja ohjeistuksilla, sanoo Lehtinen.

Alustavan aikataulun mukaan arviointityön loppuraportin, ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, on tarkoitus olla valmis loppukesästä.

 

Paadenkolu oy:n Jarno Katteluksella ei ollut aikaa vastata Hämeen Sanomien kysymyksiin hankkeen etenemisestä.

 

Arviointiselostuksen saatuaan ely-keskus ottaa kantaa sen kattavuuteen ja lainmukaisuuteen. Selostuksesta pyydetään lausunnot ja se asetetaan kahdeksi kuukaudeksi nähtäville.

– Sitten teemme meidän päässä perustellun päätelmän, mitkä ovat hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, sanoo Lehtinen.

Yritys voi valmistella ympäristölupavaihetta ilman ely-keskuksen asiakirjaa, mutta ilman sitä aluehallintovirasto ei voi lupaa antaa.

 

Hämeen maakuntahallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan tiukentaa Tuuloksen kiertotalousaluetta koskevaa merkintää maakuntakaavaehdotuksessa. Ehdotuksesta tehtiin kolmisensataa muistutusta, joista 230 koski kiertotalousaluetta.

– Se varmaan synnytti tällaisen rynnistyksen, että ihmiset aidosti tunsivat pelkoa ja epävarmuutta siitä, mitä heidän alueelle on tulossa, sanoo Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Maakuntahallitus keskusteli asiasta pari tuntia. Alueen käyttötarkoitusta hallitus täsmensi mm. siten, että alue ei ole tarkoitettu yhdyskuntajätteen eikä vaarallisen jätteen käsittelyyn, eikä alue saa heikentää sen hyvää ympäristöä.

– Halusimme, ettei ihmisille jää epätietoisuutta tässä asiassa, sanoo Pusa.

– Lisäysten tarkoitus on myös lähettää viestiä ympäristölupakäsittelyyn. Se on sitten lupaviranomaisen harkinnassa, millä tavalla niitä tulkitaan.

Kaavaehdotus menee toukokuussa maakuntavaltuustoon. Valtuuston päätöksestä voi valittaa kuntalain perusteella hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisää aiheesta:
Tuulokseen suunnitellaan kiertotalouspuistoa
Tuuloslaiset keräävät adressia rakennus- ja teollisuusjätteen kierrätyspaikkaa vastaan
Tuuloksen kiertotalouspuisto sai huutia valtuustossa
Tuuloksen kiertotalousalueen YVA-ohjelmasta jätettiin 61 mielipidettä – Ely-keskus kaipaa tarkennuksia
Muistutusryöppy sai maakuntahallituksen tiukentamaan Tuuloksen kiertotalousaluetta koskevaa merkintää

 

 

Päivän lehti

18.1.2020