Kanta-Häme

Tuuloksen kiertotalouspuisto sai huutia valtuustossa

Valtuutetut epäilevät Tuuloksen kiertotalouspuiston saastuttavan lähi- ja kauemmatkin järvet.
Valtuutettu Vesa Kaloinen kertoo, että Tuuloksessa on kerätty 400 nimeä kiertotalouspuistoa vastaan.

Tuuloksen kiertotalouspuisto sai voimakasta kritiikkiä Hämeenlinnan valtuutetuilta siinä yhteydessä, kun he saivat tiedokseen, miten ympäristön tilaa seurataan tänä vuonna.

Paadenkolu-niminen yhtiö suunnittelee Tuulokseen kiertotalouspuistoa, jota tosin mm. valtuutettu Vesa Kaloinen (kok.) kutsui kaatopaikaksi.

 

Pelkona on, että suhteellisen korkealle suunniteltu toiminta pilaisi matalammalla sijaitsevien lähijärvien ja lisäksi Suolijärven kuin Kuohijärvenkin vedet.

Tuuloksessa on kerätty 400 nimen adressi kiertotalouspuistoa vastaan.

Toinen Tuuloksessa asuva valtuutettu Juha Tuomi (kok.) tosin muistutti, että toiminnan laajuudessa on vaihtoehtoja, joista puhtaiden maiden läjitys voisi tulla kysymykseen. Sen sijaan se, että kaikkea mahdollista tuodaan 17 hehtaarin alueelle käsiteltäväksi, ei Tuomenkaan mukaan ole hyväksyttävää.

Kolmas kokoomuslainen Anni Puntila hämmästeli sitä, että uuteen yksityiseen liiketoimintaan suhtaudutaan näin kielteisesti.

 

Keskustan valtuutettu Timo Kaunisto muistutti, että tällaisissa kiertotalouspuistoissa käsitellään inhimillisen toiminnan tuotoksia.

– Se on uudenlaista liiketoimintaa, mutta pitää miettiä, onko paikka oikea.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov (sd.) totesi, että toiminnan ehtoja ja rajoituksia pohditaan parhaillaan maakuntakaavan valmistelussa.

Ympäristön tilan seurantaohjelma sai kiitosta valtuutetuilta. Erityisesti kehuttiin sen laatijaa, ympäristöasiantuntija Heli Jutilaa.

 

Erityisen syvällisen keskustelun valtuusto kävi lastensuojelusta. Pontimena oli se, että sote-lautakunnalle myönnettiin yli 2,7 miljoonan euron budjetinylitys. Summa koostuu pääosin lastensuojelun ostopalveluista.

Sote-lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.) piti monien perheiden tilanteita varsin vaikeana.

– Lisäksi lastensuojelun kentällä on niin paljon toimijoita, että kokonaisuutta on vaikea hallita.

Hänen mukaansa sote- ja sihy-lautakunnat pyrkivät yhteistyössä etsimään ratkaisuja mm. lisäämällä kaupungin omia lastensuojelupalveluita.

 

Perussuomalaisten Vesa Mäkinen korosti matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeyttä, samoin monet muut painottivat aikaisia palveluita, joissa pitää olla lisää tekeviä käsiä.

– Työllisyyden hoito on yksi tärkeimmistä. Perheillä pitää olla työtä ja toimeentuloa, muistutti Ritva Oinonen (vas.).

Vihreiden ryhmyri Mirka Soinikoski taas harmitteli sitä, että palvelut suunnitellaan yhä perinteiselle ydinperheelle, jossa on isä, äiti ja heidän yhteiset lapsensa.

– Kuitenkin noin puolet perheistä on erilaisia – yksinhuoltajaperheitä, uusioperheitä, sateenkaariperheitä, leskiä, lapsettomia perheitä, adoptioperheitä.

 

Valtuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas (sd.) kiitti valtuutettuja hyvästä keskustelusta. Hän esitti, että lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi todella nostettaan yhdeksi kaupungin kärkihankkeista.

Valtuusto hyväksyi budjettiylityksen ja myös Hämeenlinna-rahaston purkamisen noin 7,5 miljoonalla eurolla purkutalojen arvonalennuskirjausten ja purkukustannusten katteeksi. HÄSA

Muita pykäliä

Anne Laatikainen (sd.) teki syyskuussa portaiden rakentamisesta Ahveniston maauimalaan ja toimintapuistoon johtavan tien tuntumaan.

Tarkoitus onkin rakentaa ehkä jo ensi kesäksi Ahvenistolle 400 metriä pitkät kuntoportaat.

Jouset jää paikoilleen

Aarne Kaurasen (sd.) viime valtuustokaudella tekemä aloite Aimo Tukiaisen Jouset-teoksen kunnostamisen ja sijoittamisesta parempaan paikaan ei johda toimiin.

Kaivoparkki

Kirsi Ojansuu-Kaunisto (vihr.) teki maanantain kokouksessa aloitteen, että keskitettyä pysäköintiratkaisua valmisteltaessa selvitettäisiin myös Kaivoparkin laajennus vaihtoehtona toriparkin hankesuunnittelulle.

Yhteinen bussialoite

Kaikki valtuustoryhmät tekivät yhdessä aloitteen, jolla esitetään maksutonta linja-auton käyttöä päiväkoti- ja koululaisryhmille.

Päivän lehti

16.2.2020