Kanta-Häme

Tuuloksen kirkko valmis adventtiin

Kirkkoväki pääsee ensimmäisenä adventtina 1. joulukuuta takaisin Tuuloksen kirkkoon. Jumalanpalvelukset on pidetty elokuun lopusta lähtien Tuuloksen seurakuntakeskuksessa kirkon korjaustöiden takia.

Remontin, jonka kustannusarvio on 300 000 euroa, tarkoituksena on ollut varmistaa, että kirkon perustukset ja piha-alue pysyvät kuivina.

– Kirkko ei ole liikkunut paikoiltaan ja alapohja oli aivan kuiva. Ainoastaan sakastin lattian alla olevassa kellaritilassa oli kalkkijäänteitä. Korjaus oli tarpeellinen, jotta ongelmia ei alkaisi jatkossakaan tulla, kertoo työmaapäällikkö Jussi Koskinen.

Kirkon seinänvierustoilta on kaivettu maata pois, korjattu kallistusta niin, että vesi valuu poispäin kirkosta sekä parannettu vedeneristystä betoniittimatoilla. Pihamaalla on tehty sadevesiviemäröinti sekä kivimuurin sisäpuolelle että kirkon ja tiealueen välille. Kaikki vedet johdetaan kirkkopihan aidan ulkopuolelle tehtyyn isoon imeytyskaivoon.

Tapulin lattian tukirakenteet uusittiin ja imettiin alapohjasta kerros humusta, jonka tilalle pantiin kapillaarikatkaisukerros estämään kosteuden nousemista rakenteisiin. Tapulin ja läpikäytävän seinärakenteita korjattiin vaurioituneilta osilta. Seinärakenteen ja kivimuurien väleihin rakennettiin tuuletuksen varmistavat puuarinat. Kirkon lattian alta poistettiin eloperäinen kosteutta keräävä aines. Remontissa uusittiin myös kaikki kirkon sähkösyötöt.

Arkeologiset kaivaukset hidastivat hieman

Työt on tehty Museoviraston valvonnassa. Kirkkomaalta löydettiin tutkimuskaivausten yhteydessä iso määrä irtonaisia luita, jotka on aiemmissa kaivauksissa löydetty ja haudattu. Luut kerättiin talteen ja sijoitettiin uuteen paikkaan kirkkoherran läsnä ollessa.

Kirkkomaalla tehtiin arkeologisia tutkimuskaivauksia viidestä eri kohdasta sadevesiviemäröintiä varten. Työmaapäällikkö Koskinen kertoo tutkimusten hidastaneen korjaustöitä vain sen verran, että kirkkomaan nurmetus ja liuskekiviasennukset siirtyvät kevääseen. Kirkkoväkeä varten on tehty kulkuväylille kivituhkapolut siihen asti, kunnes maanpinta saadaan lopulliseen muotoonsa.

Pihan pintatöiden lisäksi tehtäväksi jää vielä läpikäytävärakennuksen katon lahonneiden koristekolmioiden uusiminen. (HäSa)

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic