Kanta-Häme

Tuuloslaiset keräävät adressia rakennus- ja teollisuusjätteen kierrätyspaikkaa vastaan

Asukkaat pelkäävät ympäristön pilaantumista.

Tuuloksen asukkaat ja kesämökkiläiset aikovat kerätä adressin, jolla he vastustavat Tuulokseen suunniteltua rakennus- ja teollisuusjätteen kierrätyspaikkaa.

Hankkeen vetäjä Paadenkolu oy markkinoi aluetta kiertotalouspuistona.

– Hankkeella ei ole mitään tekemistä kiertotalouden kanssa. Siitä tehtäisiin 35 hehtaarin vanhanaikainen läjityskaatopaikka paljaan taivaan alle, mikä aiheuttaisi valumia maastoon ja pohjaveteen. Ormijoki olisi purkuväylä jätevedelle, joka päätyisi Suolijärveen. Suolijärvi on tuuloslaisten silmäterä. Vesiväylä saastuisi ikuisiksi ajoiksi, näkee pitäjäaktiivi, historijoitsija Kirsti Häppölä, joka on aiemmin toiminut kymmenen vuotta Tuulos-Seuran puheenjohtajana.

Alueella on Hämeenlinnan ympäristöasiantuntija Heli Jutilan mukaan myös suojeltavia luontokohteita.

Hanketta vastustaa myös Jorma Hassinen, jolla kesämökki Mustajärven rannalla noin 800 metrin päässä suunnitellusta kierrätyspaikasta.

Mustajärven ja viereisen Valkeajärven rannoilla ja kuivalla maalla on parikymmentä mökkiä.

Mahdollisten valumien, pohjavesien laskemisen ja hajuhaittojen lisäksi Hassinen pelkää päästöjen tuhoavan alueen sienestys-, marjastus- ja metsästysmaat sekä häiritsevän Mustajärvellä pesivän kaakkurin rauhaa. Hänen mukaansa metsäautotiet eivät kestä kasvavaa liikennettä.

– Tie mökeille menisi myös suoraan alueen läpi, eikä meillä olisi onnettomuuden sattuessa mitään toista reittiä pois, Hassinen pohtii.

Paadenkolu rakentaisi alueelle jätteiden käsittelytoimintojen ja -alueiden lisäksi tarvittavat vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet sekä muun infran, kuten tiet.

Hassista huolettaa myös hankkeen taloudellinen kannattavuus.

– Kangasalle ja Hollolaan suunnitellaan samanlaisia alueita. Riittääkö materiaali kaikille, ja kuka kantaa vastuun luonnosta, jos yrittäjä ei voikaan toimintaa enää pyörittää, hän kysyy.

Suunniteltu alue sijaitsee parin kilometrin päässä Kauppakeskus Tuulosesta Padasjoentien pohjoispuolella.

Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö sijaitsee alueesta noin 1,6 kilometrin päässä.

Toimintoihin kuuluisi erilaisten jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto ja käsittely.

Alueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa.

Hankkeesta on arvioitavana kolme vaihtoehtoa.

Paadenkolu oy:n toimittamasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA) voi esittää mielipiteitä 27. helmikuuta mennessä Hämeen ely-keskukseen.

Hanke on myös uudessa maakuntakaavaluonnoksessa, jota voi kommentoida 17. helmikuuta asti.

Hankkeesta ja YVA-ohjelmasta järjestettiin tiistaina 5.2. Kauppakeskus Tuulosessa yleisötilaisuus, johon osallistui arviolta noin 80 osanottajaa. HÄSA

 

Päivän lehti

17.2.2020