Kanta-Häme Janakkala

Tuunatun työn mallista hyviä kokemuksia

Kokeilu onnistui Janakkalassa niin hyvin, että malli otetaan käyttöön etuajassa kaikissa kunnan yksiköissä.

Janakkalassa noin vuosi sitten aloitetusta tuunatun työn kokeilusta saatiin niin hyviä kokemuksia, että malli otetaan vakituiseen käyttöön kaikissa kunnan yksiköissä.

Tuunatussa työssä on kyse väliaikaisesta työn keventämisestä sellaisissa tapauksissa, kun työntekijän työkyky on lievästi ja väliaikaisesti heikentynyt esimerkiksi sairauden tai tapaturman takia.

Mallia alettiin kokeilla viime keväästä alkaen muutamassa päivähoidon ja yhdessä perusturvan yksikössä, ja tätä pilottia piti jatkaa tämän vuoden loppuun saakka.

Hývien kokemusten takia kunnanhallitus päätti maanantaina, että käytäntö laajennetaan etuajassa kunnan kaikkiin yksiköihin.

Kunnan yhteistyöryhmä on todennut, että tuunatun työn mahdollisuuteen ovat olleet tyytyväisiä niin esimiehet kuin työntekijätkin. Myös työterveyshuollon mukaan malli on ollut toimiva.

Tuunattuja työpäiviä on kokeilun aikana kertynyt noin sata.

Tuunattu työ voi olla esimerkiksi omien työtehtävien tekemistä niin, että raskaat nostot tai äänenkäyttö jäävät pois, jos työntekijän selkä on kipeä tai ääni käheänä. Joskus tuunattu työ voi olla myös työhön liittyvää täydennyskoulutusta.

Tuunatun työn ansiosta työntekijä pysyy sisällä oman työpaikkansa asioissa, ja näin paluu työhön sairauspoissaolon jälkeen helpottuu. Työntekijälle maksetaan normaali palkka, eivätkä myöskään lisät vaarannu.

Tuunattu työ Janakkalan kunnassa voi kestää lyhimmillään yhden päivän ja pisimmillään kahdeksan viikkoa. Yhden kalenterivuoden aikana tuunattua työtä voi tehdä yhteensä enintään kahdeksan viikkoa. HÄSA

Yli tuhat työntekijää

Janakkalan kunnan palveluksessa oli viime vuoden lopulla 1 005 henkilöä (vähennystä vuoden aikana viisi henkilöä). Heistä vakituisia oli 808.

Eniten työntekijöitä on opetuksessa ja terveydenhuollossa.

Naisia kunnan työntekijöistä on 840 eli 83,6 prosenttia. Näin Janakkalan henkilöstö on keskimääräistä naisvaltaisempaa, sillä koko kunta-alalla naisten osuus on 80 prosenttia.

Suurin ikäryhmä kunnan henkilöstöstä ovat 50–59-vuotiaat. Tämänikäisiä työntekijöitä on Janakkalan kunnassa lähes 300.

Vaihtuvuus oli viime vuonna 11,3 prosenttia. Eniten vaihtuvuutta oli konsernipalveluissa ja perusturvassa.

Kunnan henkilöstökulut olivat viime vuonna 42,8 miljoonaa euroa.

Sairauspäivien määrä vakituista työntekijää kohti oli 14,3. Määrä on vähemmän kuin kunta-alalla keskimäärin.