Kanta-Häme

Työkonekäyttäjät haluavat palautusta polttoöljyn valmisteverosta

Koneyrittäjien liiton puheenjohtajan Asko Piiraisen mielestä polttoöljyn valmisteveronpalautus työkonekäyttäjille edistäisi kotimaisen energian käyttöä ja kansallista biotalousstrategiaa.

Piirainen nosti asian esille lauantaina liittokokouksessa Hämeenlinnassa.

Valmisteveronpalautus työkonekäyttäjille olisi hänen mukaansa perusteltua myös maa- ja vesirakentamisessa.

Polttoaineen korkea valmistevero nostaa konetyön kustannuksia ja vaikeuttaa sitä kautta uusiutuvien kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä. Verorasitus ulottuu myös julkiseen talouteen esimerkiksi teiden kunnossapidon ja korjauksen työkustannusten nousun kautta.

Palautejärjestelmällä nämä haitat pienenisivät. Piiraisen ehdotuksessa valmisteveronpalautukseen olisivat oikeutettuja metsätaloudessa toimivat yritykset, maarakennusyritykset sekä turvetyömailla käytettävät traktorit.

Jämäkkyyttä päätöksentekoon

Koneyrittäjät peräävät ylipäätään kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjännitteisempää otetta poliittiseen päätöksentekoon, on sitten kyse verotuksesta, energia- tai liikennepolitiikasta, todetaan Koneyrittäjien liiton julkilausumassa.

Esimerkiksi energiaverotuksessa tarkastelu on kaventunut valtion valmisteverokertymään, kun samanaikaisesti pitäisi arvioida eri vaihtoehtojen työllisyys-, alue- ja kuntataloudellisia vaikutuksia. Tarkastelun vaillinaisuus on jättänyt huomiotta turvetuotannon ja metsäenergian tuotannon myönteiset vaikutukset talouteen kokonaisuutena sekä kivihiilen tuonnin kielteiset vaikutukset.

Vastaavasti liikennepolitiikassa on linjattu kunnossapitomäärärahojen nostaminen ja tiestön korjausvelan taittaminen, mutta päätöksenteossa linjausta ei ole kyetty viemään päätöksiksi asti. Päinvastoin, on toimittu tämän linjauksen vastaisesti, julkilausumassa todetaan. (HäSa)

Menot