fbpx
Kanta-Häme

Työmaamonttuja väistellään Riihimäen Hirsimäessä

Hirsimäen kaupunginosassa Riihimäellä pujotellaan kaivinkoneiden, putkipinojen ja syvien kaivantojen keskellä lokakuun loppuun saakka.

Viime kesänä alueella käynnistynyt vesi- ja viemäriputkien uusiminen etenee tämän kesän aikana. Asukkaat eivät vieläkään pääse remontista eroon, sillä työtä jää vielä kahden kesän ajaksi.

Iso urakka on osa Riihimäen Veden jatkuvaa saneerauskierrosta, jolla ikääntyvää putkistoa pidetään kunnossa. Vesilaitos uusii Hirsimäessä 1950-luvun loppupuolella vedettyjä vesijohtoja ja betonisia viemäriputkia muovisiin.

– Viemäriputkien tilalle vedetään nyt erilliset putkistot jätevesille ja sadevesille, kertoo kehittämisinsinööri Tuuli Tetri.

Sadevesien erillisviemäröinti vähentää tulvariskejä. Rankat sateet ja kevättulvat ovat aikaisempina vuosina aiheuttaneet jätevedenpuhdistamolla ylijuoksutuksia, kun hulevesi johdetaan tavalliseen jätevesiviemäriin. Erillisviemäristä hulevedet johdetaan suoraan vesistöön.

Hirsimäen verkoston uusiminen on runsaan miljoonan euron urakka. Viime vuonna urakoitiin hieman pienemmällä summalla ja edessä on verkostotyöurakat ensin Kolehmaisenkadun eteläpuolella ja Kaarlon- ja Asepajankatujen alueella sekä sen jälkeen vielä Lopentiellä.

– Tämä on normaalia uusimista, jota vuosittain tehdään keskimäärin noin parin miljoonan euron budjetilla. Tänä vuonna Hirsimäen lisäksi uusitaan verkostoa Uramossa 800 000 eurolla, verkostoteknikko Tommi Virtanen toteaa.

Tommi Virtanen kertoo saneerauskierroksen jatkuvan Lopentien jälkeen edelleen Uramon suuntaan.

Kun lähes 60-vuotiaita vesi- ja viemäriputkia uusitaan, tilalle upotettavien muovisten putkien uskotaan kestävän jopa sata vuotta, mutta joka tapauksessa entisiä huomattavasti pitempään.

Riihimäen Vesi kannustaa asukkaita selvittämään omien tonttiliittymiensä putkien tilan. Osa on jo uusittu, mutta monella tontilla eletään vanhojen putkien varassa.

– Nyt kannattaa myös liittyä sadevesiverkkoon, sillä tonttijohtomaksuun saa 85 prosentin alennuksen saneeraustyötä seuraavan vuoden loppuun asti. Hirsimäessä liittyminen maksaa siis vain 300 euroa, kertoo Tuuli Tetri.

Alennuskampanjalla Riihimäen vesi haluaa kannustaa asuintalojen omistajia rakentamaan erilliset sadevesiviemärit varsinkin, jos sadevedet nykyään johdetaan viemäriverkkoon.

– Hirsimäen pihoissa on myös vanhoja imeytyskaivoja, eikä joissakin kiinteistöissä ole lainkaan salaojia. Näissä kiinteistöissä ei tarvita liittymää hulevesiviemäriin, jos kaikki hulevedet imeytyvät maahan, sanoo Tuuli Tetri.

Uudemmissa taloissa osa salaojista on yhdistetty viemäriverkkoon, jolloin niille olisi hyvä rakentaa oma liittymä sadevesiviemäriin. Uusimmissa taloissa hule- ja jätevesillä on jo omat viemärit, jolloin tontin rajalle on jo vedetty sadevesiviemäri odottamaan kaupungin verkostotyön toteutumista. HÄSA

Menot