Kanta-Häme

Työryhmä tarjoaa vahvaa kuntaa

Tuki vahvojen kuntien järjestämille terveyspalveluille painottuu sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palvelurakennetta pohtineen työryhmän loppuraportissa. Näin tulkitsee Hämeenlinnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava tilaajajohtaja Jukka Lindberg.

– Niinhän hallitusohjelmaan on kirjattu. Vahva kunta järjestää pääosan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Lindberg hämmästeleekin sitä, että Terveyden ja hovinvoinnin laitos (THL) on niin voimallisesti lähtenyt ajamaan maakunnallista sote-mallia. THL jätti raporttiin eriävän mielipiteen.

Ylijohtaja Marina Erhola on huolestunut siitä, että lakkautettavien sairaanhoitopiirien tilalle syntyy sekava ja byrokraattinen malli, joka ei ainakaan paranna palveluja. Hän epäilee väestöpohjien olevan liian pieniä hyvän erikoissairaanhoidon järjestämiseen.

– Olen samaa mieltä siitä, että 100 000 asukasta on liian vähän erikoissairaanhoidon järjestämiseen. Mutta THL:n näkemys on, että perusterveydenhuolto ja sosiaalihuoltokin pitäisi järjestää erikoissairaanhoidon ehdoin.

Maakunnan kokoinen superkuntayhtymä olisi noin 500 miljoonan euron budjetilla toimiva jättiläinen, joka työllistäisi noin 6 000 työntekijää.

Koko riittää

Lindberg muistuttaa, että poliitikot tekevät linjaukset ja päätökset.

– Mitä on tämä puhe politiikan sotkemisesta sote-työryhmän työskentelyyn? Virkamies tietysti noudattaa poliitikkojen tekemiä linjauksia.

Lindberg muistuttaa, että Hämeenlinna on ainoa Kanta-Hämeen kunnista, joka tällä hetkellä täyttää 50 000-100 000 asukkaan väestöpohjavaatimuksen.

– Olemme koko ajan olleet vahvan peruskunnan kannalla. Siltä pohjalta pyrimme etsimään ratkaisut sote-palvelujen järjestämiseen. Tietenkin haluamme neuvotella muiden maakunnan kuntien kanssa palvelujen järjestämistavasta.

Selvitysmiehet töissä

Vielä on kuitenkin liikkuvia osia ilmassa, sillä parhaillaan ministeriön asettamat selvitysmiehet työskentelevät parhaillaan viidellä erityisvastuualueella.

Heidän tehtävänään on tehdä esitys siitä, miten maakunnissa ja seutukunnilla voitaisiin muodostaa uusi sosiaali- ja terveydenhuollon perustaso ja esittää vaihtoehtoja keskussairaaloiden tilanteeseen.

Kanta-Häme kuuluu TAYSin erityisvastuualueeseen ja selvitystä vetää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen. Esityksiä odotetaan helmikuun loppuun mennessä.

Sen jälkeen aletaan valmistella lainsäädäntöä, jonka pitäisi tulla voimaan vuonna 2015. Tosin aikataulua on epäilty liian optimistiseksi.

Monia selvityksiä

Hämeen liitto ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri teettivät THL:llä oman selvityksensä Kanta-Hämeen terveydenhuollon järjestämisestä.

Tutkimusprofessori Markku Pekurinen nosti esille neljä vaihtoehtoa, joista realistisimpina hän piti maakunnan kokoista sote-aluetta tai sitä, että seutukunnat järjestävät peruspalvelut itsenäisesti ja erikoissairaanhoito järjestettäisiin yhteistyössä.

Hämeenlinnan päättäjiltä kannatusta on saanut viimeksi mainittu seutukunnalliset peruspalvelut yhteistyössä ylläpidetyllä erikoissairaanhoidolla vahvistettuna.

Aivan lähiviikkoina valmistuu myös Jukka Lindbergin tekemä Hämeenlinnan oma selvitys sote-palvelujen järjestämisestä. (HäSa)

Mainos

Uusimmat