Kanta-Häme

Työsuojelu antoi toimintaohjeet Kanta-Hämeen poliisille

Kanta-Hämeen poliisilaitos ei ole selvittänyt tarpeeksi ripeästi työntekijänsä ilmoittamaa asiaa. Aluehallintoviraston työsuojelu katsoo, että työnantaja on viivytellyt asian selvittämistä ja käsittelyä kohtuuttomasti.

Kanta-Hämeen poliisilaitoksen työntekijän mukaan työnantaja on kohdellut häntä eriarvoisesti. Lisäksi työnantaja on antanut epäselviä ja ristiriitaisia ohjeita. Työntekijältä on vaadittu myös selvityksiä asioista, jotka eivät hänelle kuulu.

Aluehallintoviraston työsuojelu antoi toimintaohjeitaKanta-Hämeen poliisilaitokselle tutkittuaan asiaa sekä työnantajan että työntekijän selvitysten perusteella.

Riittämätöntä ohjeistusta

Työsuojelutarkastuksen mukaan Kanta-Hämeen poliisin ohjeistus, neuvonta ja kirjaus- ja käsittelyjärjestelmä on ollut riittämätön.

Työnantajan on myös huolehdittava, että työntekijöille annetaan tarpeelliset tiedot heidän asioidensa käsittelystä, käsittelyaikatauluista, asioiden etenemisestä ja tehdyistä päätöksistä.

Työsuojelun mukaan työnantajan on annettava työntekijöille mahdollisuus tuoda näkemyksensä esille ja heitä on kuunneltava.

Työantajalla on velvollisuus selvittää ja ryhtyä poistamaan tai vähentämään työhön liittyvää epäasiallista kohtelua siitä tiedon saatuaan. Kanta-Hämeen poliisin pitää myös varmistaa, että esimiehet ja työntekijät tuntevat työpaikan toimintatavat epäasiallisen kohtelun tapauksissa. Esimiesasemassa olevilla pitää olla riittävä osaaminen tunnistaa ja käsitellä työssä esiintyvää epäasiallista kohtelua.

Työsuojelu myös katsoo, että työnantajalla tulee olla selkeä toimintatapa käsitellä työhön liittyvää haitallista kuormitusta. Työantajan velvollisuus on myös selvittää ja poistaa tai vähentää haitallista kuormitusta.

Toimenpiteisiin ryhdytty jo

Kanta-Hämeen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Osmo Ovaska kertoo, että tarkastuskertomuksen jälkeen työsuojelulautakunta on käsitellyt asian. Talossa on myös pidetty palaveri asianosaisen, työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen ja poliisipäällikön kesken.

Mitä mieltä olet toimintaohjeista?

– Työsuojelutarkastuksessa tulleet ohjeet ovat varsin yleisluonteisia. Ne on hyvään johtamiseen liittyviä kysymyksiä, jotka on käynnistetty meillä jo aikaisemmin ennen pöytäkirjan saapumista. Pöytäkirja ei anna aihetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, koska niihin on ryhdytty aikaa sitten.

Milloin näihin erityisiin toimenpiteisiin on ryhdytty?

– Silloin, kun tulin taloon 1.8.2011. Se on normaalia työyhteisön kehittämistä. Esimerkiksi olemme tehneet kehittämissuunnitelman.

Onko asia nyt käsitelty kokonaan?

– Poliisihallitus käsittääkseni antaa kanteluratkaisun asiasta. Ainakin sitä on toivottu. Jos siinä päätöksessä on jotain toimenpidemääräystä, sitten toteutamme ne. Sen jälkeen asia on loppuunkäsitelty.

Herättikö jokin työsuojelutarkastuksessa huomiotasi vai oliko se selvää asiaa?

– Valitettavasti se sisälsi virheitä, mutta en lähde asiasta miekkailemaan. (HäSa)

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic