Kanta-Häme

Työttömiä kuin 1990-luvulla

Työttömyys on paisunut 1990-luvun mittoihin. Työttömien määrä kasvaa kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta eikä kasvulle ole näkyvissä loppua.

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n mukaan syyskuussa oli sen toimistoissa 315 000 työtöntä, mikä on yli 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Ministeriön tuella oli kuitenkin työllistettynä, työvoimakoulutuksessa ja harjoittelussa 93 000 henkilöä. Työttömiä oli siten käytännössä 443 000.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli syyskuussa 218 000 työtöntä. Tilastokeskuksen tilastot kertovat kuitenkin, että piilotyöttömien määrä oli kasvanut jo 149 000:een. Piilotyöttömiä ei kirjata virallisesti työttömiksi. Käytännössä vailla työtä olevia työttömiä oli siten 367 000.

Tilastokeskus hyväksyy työttömiksi vain vailla työtä olevat ihmiset, jotka ovat nopeasti valmiita vastaanottamaan työtä. Piilotyöttömät ovat vailla työtä, mutta ovat vetäytyneet työnhausta.

– Heikossa taloudellisessa tilanteessa pitkään työtä hakeneet helposti luovuttavat, sanoo Joanna Viinikka Tilastokeskuksesta.

Työttömyys ei ole vielä 1990-luvun pahimpien lamavuosien tasolla, sillä vuonna 1994 työvoimatoimistoissa oli keskimäärin yli 490 000 työtöntä. Työvoimatoimistojen jonot kasvoivat kuitenkin nykyisiin mittoihin vasta vuonna 1993.

Asiantuntijatkin…jäävät ilman työtä

Pitkäaikaistyöttömyys ja Tilastokeskuksen mittaama piilotyöttömyys kertovat, että erittäin paljon työikäisiä ihmisiä on poistunut tai poistuu työmarkkinoilta. TEM:n mukaan yli vuoden työttöminä olevia oli syyskuussa yli 92 000. Viidessä vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä on yli kaksinkertaistunut, ja lukemat hipovat lamatasoa.

Työttömyys on edelleen ankarinta teollisuus-, kuljetus- ja rakennusalalla. Nopeimmin työttömyys kasvaa kuitenkin kotimaan palvelu-, myynti- ja hallintotehtävissä. Työttömien palvelu- ja myyntityöntekijöiden määrä kasvoi syyskuussa 15 prosenttia vuoden takaisesta. Johtajilla ja erityisasiantuntijoilla kasvu oli 14 prosenttia. TEM:n mukaan Suomessa oli syyskuussa jo yli 42 000 työtöntä erityisasiantuntijaa.

Taantuman levittäytyminen teollisuudesta kotimarkkinoille näkyy myös miesten ja naisten työttömyysluvuissa. Miesten työttömyys räjähti kasvuun jo vuoden 2009 alussa, kun teollisuuden vienti romahti. Naisten työttömyys kääntyi nopeaan kasvuun vasta viime vuonna.

Työttömyys ei tunne tasa-arvoa. Miehiä on työttömänä edelleen lähes 30 prosenttia enemmän kuin naisia. (HäSa)