Kanta-Häme

Työttömyys muuttunut yhä vakavammaksi

Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n ja Tilastokeskuksen lukujen mukaan työttömien määrä on hieman laskenut. Ministeriön kortistoissa oli heinäkuun lopulla 3 200 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysprosentti oli heinäkuussa 7,8, kun työttömiä oli vuosi sitten 8,4 prosenttia työvoimasta. Työttömien määrä laski, mutta työttömiä ja piilotyöttömiä oli yhteensä hieman enemmän kuin vuosi sitten.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtajan Heikki Räisäsen mukaan työttömyys kääntyi laskuun kesäkuussa.

– Työttömyyden lasku on edelleen hyvin lievää. Ei paljon, mutta jotain, sanoo Räisänen.

Työttömyyttä mitataan eri tavoin. Tutkijat pitävät työttömyyslukuja tärkeämpinä työllisyyslukuja. Heinäkuussa kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu työllisyysaste parani kesäkuusta 0,1 prosenttiyksikköä.

– Se ei ole paljon. Heikko työllisyyskehitys on hiipunut ja olemme lähellä nollatasoa.

– Tämä vahvistaa väistämättä sitä, että tarvitaan lisätoimia, jotta yritykset työllistäisivät enemmän ihmisiä.

Tilastokeskus kirjaa työttömiksi vain työttömät, jotka ovat aktiivisia työnhakijoita. Aktiivisesta työnhausta luopuneet kirjataan piilotyöttömiksi. Työttömien ja piilotyöttömien määrä on jopa hieman kasvanut vuoden takaisesta. Heitä oli heinäkuussa yhteensä 379 000.

Piilotyöttömien on vajaa 50 000 vähemmän kuin työttömiä. TEM:n luvut kertovat niin ikään, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen.

TEM:n kortistoissa oli heinäkuussa 378 000 työtöntä työnhakijaa. Lisäksi työvoimahallinnon tukipalveluissa oli 99 000 henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiä oli työttömänä 127 150, mikä 14 095 enemmän kuin vuosi sitten.

Tutkimusjohtaja Räisäsen mukaan työssäkäyvien työttömyysriski on pienentynyt. Työttömien työttömyys taas on muuttunut entistä vakavammaksi. Räisänen näkee kuitenkin luvuissa myös hyvää.

– Nyt ensimmäistä kertaa pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu on hidastunut.

– Voidaan arvioida, että myös pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyy ensi vuonna laskuun, jos työttömyyden aleneminen jatkuu, Räisänen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö laskee työttömien määrän kortistostaan. Tilastokeskuksen laskelmat työttömyydestä ja työllisyydestä perustuvat sen omaan työvoimatutkimukseen. Häsa