Kanta-Häme

Työttömyysturvan omavastuumalli hiertää eri syistä

Valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämä kolmikantainen työllisyystyöryhmä sai raporttinsa valmiiksi sunnuntaina 16:nnessa kokouksessaan. Raportti luovutetaan tänään maan hallitukselle. Vaikka raportti saatiinkin valmiiksi lähes hallituksen asettamassa tiukassa kuukauden aikarajassa, järjestöt tulevat kirjaamaan siihen täydentäviä lausumia. Monesta asiasta on siis erilaisia näkemyksiä.

Vaikein asia oli työttömyysturvan leikkaaminen omavastuupäivillä eli työttömyysturvan kannustuselementti. SAK:lle se on kiperä asia. Sitä pidetään vain työttömien kyykyttämisenä. Työnantajapuolen mielestä se on taas liian heppoinen keino kannustamaan työtöntä aktiivisempaan työnhakuun.

Omavastuumallissa työtön menettäisi työttömyysturvan yhdeltä päivältä kuukaudessa, jos hänen ei katsota olleen riittävän aktiivinen työnhaussa. Se tarkoittaisi työttömän kukkarossa vajaan 5 prosentin leikkausta kuukaudessa.

Aktiivisuutta olisi tarkoitus tarkastella kolmen kuukauden välein.

Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että työtön tekee kolmessa kuukaudessa 18 työtuntia tai on viisi päivää kuntoutuksessa, työkokeilussa tai työvoimakoulutuksessa.

Aktiivisuutta arvioisi ja omavastuupäivistä päättäisi työttömyyskassa tai Kela. Kolmen kuukauden välein tehtävät seurantahaastattelut järjestäisi työ- ja elinkeinotoimisto.

SAK:n hallitus kokoontuu tänään käsittelemään raporttia ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kommentoi asiaa sitten. Toimihenkilöiden keskusjärjestön STTK:n hallituksen kokous on tiistaina. STTK:n puheenjohtaja Antti Palolakaan ei halunnut mennä yksityiskohtiin ennen hallituksen kokousta.

Myöskään ansiosidonnaisen käyttö palkkatukeen ei ole ollut työryhmässä yksiselitteinen asia.

Nuorten työllistämisestä työryhmässä on oltu yksimielisiä. Hallitus antaa ensi vuonna 10 miljoonaa euroa etsivään nuorisotyöhön, joka on todettu tehokkaaksi keinoksi saada työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria taas mukaan. Toiminta on hiipunut ja nyt se elvytetään.

Selvityksiä tehdään työttömyysturvan laajemmasta käytöstä opiskeluun. Kummallisena on pidetty yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämistä eläkkeelle. Kummallisena siksi, että hallitus oli sen jo päättänyt ja silti ns. Lex Lindström annettiin työryhmälle.

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic