Kanta-Häme

Työttömyyttä vastaan yhteistyöllä ja uusilla ideoilla

Talouskriisi näkyy myös Hämeenlinnassa synkkenevinä työllisyyslukuina.

Kun työttömyysprosentti oli viime vuonna reilut 10, helmikuussa se oli jo noussut 11,4:ään. Tuolloin työttömiä oli kaikkiaan 3 642 käy ilmi kaupunginhallituksen tiedoksi merkitsemästä työllisyysraportista.

Työttömyysaste on kuitenkin jonkin verran valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Nuorisotyöllisyys on niin ikään kasvussa. Työttöminä oli helmikuussa 15,6 prosenttia niistä alle 25-vuotiaista, jotka kuuluvat työvoiman piiriin, eivätkä esimerkiksi opiskele.

Vuotta aikaisemmin sama luku oli 13,9. Toisaalta tämän vuoden tammikuusta nuorten työttömien määrä väheni. Heitä on noin 500.

Uusia malleja

Lähivuosina Hämeen ammatti-instituutin opiskelijapaikkojen määrä putoaa 35:llä ja Hamkin jo tänä vuonna 25 paikalla. Se on omiaan tuomaan paineita myös työvoimaviranomaisille.

Parhaillaan on tekeillä seudullinen työllisyyden hoidon malli yhdessä Hattulan ja Janakkalan kanssa. Työn paikka-hanke on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeilu.

Hankkeen tarkoitus on luoda uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia malleja löytää polku työmarkkinoille. Tavoitteena on alentaa rakennetyöttömyyttä.

Neljännes kunnilta

Hanke jatkuu ensi vuoden loppuun saakka. Siinä työskentelee 8 henkilöä. Vuonna 2013 Työn paikan kustannukset olivat vajaat 700 000 euroa.

Pääosa rahoituksesta on ely-keskuksen työllisyyspoliittista avustusta. Neljännes sitä on kuntarahoitusta.

Hankkeen tavoite vuonna 2013 oli 100 asiakasta, toteutuma oli 128 asiakasta. Työn paikan piiriin kuuluvat ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömät, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Erityinen huomio kiinnitetään maahanmuuttajiin sekä lapsiperheisiin.

Työn paikka on käynnistämässä yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset, koska heillä on havaittu huolestuttavan paljon terveysongelmia.

Työllisyystyöryhmä selvittää lisäksi parhaillaan yhtenä keinona parantaa työllisyyttä hoiva-avustajien palkkaamista kaupungin leipiin.

Ahveniston tapaus

Työn paikkaan kuuluu osana myös laaja, eri toimijoiden yhteistyö Ahvenistolla, ns. Ahvenisto-case. Yksi maauimalan rakennuksista kunnostetaan työllisyystyönä.

Tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä kertoo, että tämä kuluu laajempaan sosiaalisen työllistämisen hankkeeseen, jolta odotetaan aivan uusia avauksia työllisyyden parantamiseksi. Siinä on mukana kaupungin lisäksi järjestöjä kuten Sininauhaliitto ja myös valtion viranomaisia. (HäSa)

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic