Kanta-Häme

Tyytymättömällä potilaalla on monta valitustietä

Potilasmuistutus, potilaskantelu, potilasvahinkoilmoitus… Potilaalla tai hänen omaisellaan on useita vaihtoehtoja, jos jokin menee hoidossa vikaan.

Erityyppisiä valituksia käsitellään kuitenkin eri paikoissa. Potilasvahinkojen korvausjärjestelmä on erillinen kantelu- ja muistutusmenetelmästä.

ASIANTUNTIJAT NEUVOVAT keskustelemaan ensimmäiseksi hoitolaitoksen kanssa. Asia voi selvitä jo puhelulla hoitavan henkilön, ylilääkärin tai potilasasiamiehen kanssa.

Potilasvahingoista korvauksia maksaa Potilasvakuutuskeskus (PVK).

Tyytymättömyytensä hoitoon voi esittää myös muistutuksella tai kantelulla.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamiehen Virpi Saarisen mukaan tyypillisiä muistutusasioita on hankala listata terveydenhuollon monimuotoisuuden takia.

– Usein on kuitenkin kysymys siitä, että potilaan odotukset ja terveydenhuollon palvelut tai ammattihenkilön arviot eivät kohtaa.

POTILASVAHINKOTAPAUSTEN keskimääräinen käsittelyaika on PVK:n johtajan Asko Nion mukaan noin 5–6 kuukautta.

– Odotusaika riippuu tapauksen laadusta ja vaikeusasteesta. Joskus vaaditaan useitakin ulkopuolisten arvioita, Nio kuvailee.

PVK:lla on omat sivutoimiset asiantuntijalääkärit. Lisäksi voidaan pyytää ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Päätöksessä arvioidaan, miten lakia sovelletaan kuhunkin tapaukseen.

Hoidosta arvioidaan esimerkiksi, olisiko kokenut terveydenhuollon ammattilainen toiminut toisin.

YLI 90 PROSENTTIA PVK:n maksamista korvauksista liittyy hoitotoimenpiteisiin. Harvemmin maksetaan esimerkiksi infektioihin liittyvistä vahingoista.

– Kaikissa leikkaustoimenpiteissä on infektioriski. Usein tulee jokin infektio, joka liittyy toimenpiteeseen eikä ole kenenkään vika. Lievät infektiot pitää sietää.

Hylkäyksen syynä voi olla sekin, että seuraus liittyy hoidon sijaan itse sairauteen tai vammaan.

– Lainsäätäjä on asettanut kynnykset aika korkealle, koska muuten melkein jokainen saisi korvauksen sairauden luonnollisen kulun johdosta. Sitä varten on sai-rausvakuutusjärjestelmä, sieltä saa aina perusturvan, Nio sanoo.

MYÖS VASTAUSTA kanteluun joutuu odottamaan pidempään kuin muistutusvastausta. Nyt lakimuutokset helpottavat kanteluita käsittelevien viranomaisten työtä.

– Valviralla ratkaisu kanteluun saadaan yleensä selvästi alle vuodessa. Kanteluiden käsittelyaika on tänä vuonna lyhentynyt keskimäärin 30 prosenttia viime vuoteen verrattuna, sanoo Valviran lääkintöneuvos Markus Henriksson.

Nyt osa kanteluista voidaan siirtää hoitopaikkaan käsiteltäväksi muistutuksena.

– Se on tehokasta kaikille. Kun potilas saa hyvän muistutusvastauksen, viranomaista ei yleensä edes tarvita, Henriksson kuvailee.

Toisen lakimuutoksen myötä viranomaiset voivat käsitellä kantelun tiivistetysti. Jos kyseessä on yksittäinen väärinymmärrys, tietoja koko hoitoketjusta ei tarvita.

Valvirassa ja aluehallintovirastoissa ollaankin Henrikssonin mukaan tyytyväisiä lakimuutokseen.

VALVIRA HOITAA myös ilmoitusasioita, jotka usein menevät kiireellisyydessään kanteluiden edelle. Ne tulevat esimerkiksi hoitolaitoksista, poliisilta ja Kelalta.

Henrikssonin mukaan Valviran käsittelemistä kanteluista noin 20 prosentissa on jotain moitittavaa.

– Hyvin raskaita virheitä kanteluasioissa todetaan vähän. Ilmoituksissa noin kolmanneksessa ei todeta epäasianmukaisuutta.

Marjaana Lahola

Päivän lehti

4.4.2020