Kanta-Häme

Uimahallin peruskorjauksen kustannusarvio nyt 12,5 miljoonaa

Kaupunginhallitus tekee ensi maanantain kokouksessaan periaatepäätöksen uimahallin peruskorjauksen rahoituksesta. Hanke koostuu uimahallin peruskorjauksesta, jonka alustava kustannusarvio on n. 9,5 miljoonaa euroa sekä hallin sisäliikuntatilan laajennuksesta, jonka hinnaksi on arvioitu n. 2,9 miljoonaa euroa. Uusi liikuntatila on noin 400 neliömetrin suuruinen.

Vuonna 1976 rakennetun uimahallin peruskorjausta on suunniteltu vuodesta 2001 lähtien, jolloin hallia laajennettiin. Rapistuva uimahalli on kaupungin suosituimpia liikuntapaikkoja, jossa käy vuosittain 230 000 asiakasta.

Uimahalli joudutaan sulkemaan korjaus- ja rakennustöiden aikana usean kuukauden ajaksi. Todennäköistä on, että työt ajoitetaan kevääseen 2016 tai 2017, jolloin Lammin uimahallin lisäksi kaupunkilaisten käytössä on Ahveniston maauimala.

Kaupungin tämän vuoden budjetissa uimahallin peruskorjaushankkeen kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Jatkossa budjetteihin varataan avustus Hämeenlinnan Liikuntahallien lainojen korkokuluihin ja määräraha lainan lyhennyksiä varten. Kaupungin takaus Liikuntahallit oy:lle tulee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi tämän kevään aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on luvannut osallistua uimahallihankkeeseen 800 000 eurolla, joka on valtionavustuksen maksimisumma. Ministeriö tekee päätöksen avustuksesta tänä keväänä.

Pesäpallokenttä muuttaa Hämeensaaresta Pullerille

Hämeensaaren pesäpallokenttä muuttaa Engelinrannan maanpuhdistustöiden alta Hämeenlinnan urheilupuistoon. Tavoitteena on, että uusi kenttä on käyttökunnossa kesästä 2016 lähtien.

Hämeenlinnan Liikuntahallit hyödyntää uuden kentän rakentamisessa rahoitusta, joka siltä jäi käyttämättä Elenia-areenaan. Areenan rakennuskustannukset alittuivat budjetoidusta 850 000 eurolla. Pesäpallokentän siirron kustannusarvio on 690 000 euroa.

Myös pesäpallokentän siirto on kaupunginhallituksen asialistalla maanantaina. (HäSa)