Kanta-Häme

Uimaseura pelkää uimahallinkäyttömaksujen karkottavan jäsenet

Liikuntaseurojen tilojen käyttömaksuihin suunnitellaan Riihimäellä reipasta korotusta. Seuroilta aletaan ensi kertaa periä käyttömaksua myös alle 23-vuotiailta.

– Riihimäki on Hämeessä ainoa paikkakunta, jossa nuoret ovat voineet harrastaa ilman tilamaksua. Lisäksi meidän taksamme jäävät edelleen huomattavasti esimerkiksi Hämeenlinnaa ja Hyvinkäätä alhaisemmiksi, sanoo Riihimäen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pasi Koistinen.

Lasku on monelle seuralle suuri. Riihimäen uimaseura laskee seuran joutuvan ensi vuonna maksamaan uimahallin käytöstä 117 000 euroa eli 23 kertaa enemmän kuin tänä vuonna. Nyt maksu on 5 000 euroa.

Seurat maksavat jäsenensä tilan käytöstä tuntikorvauksen esimerkiksi jäähallilla, kouluilla ja vihernurmilla.

Esimerkiksi jäähallilla ja urheilutalolla alle 19-vuotiaille junioreille tuntimaksuksi kaavaillaan 10 euroa ja aikuisille 20 euroa. Koulujen saleissa, nuorisotiloissa ja kamppailukeskuksissa hinnat olisivat 3 ja 7,5 euroa tunti, Urheilutalolla, Istuinkiven ja kauppaoppilaitoksen saleissa 5 ja 15 euroa tunti.

Harrastepassista tasa-arvoa

Taksojen muutosta valmisteleva kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston työryhmä esittää uimahallia käyttäville seuroille tuntiveloituksen sijaan lisenssimaksua, joka olisi kaikilta ensi vuonna 10 euroa kuukaudessa eli enimmillään 120 euroa vuodessa.

Uimaseuran toiminnanjohtaja Pirjo Lappalainen ei pidä kohtuullisena, että kuva-jaoston ensi vuoden 360 000 taksojen lisäyksestä 117 000 kohdistuu yhden seuran jäseniin.

– Olisi paljon oikeudenmukaisempaa ottaa käyttöön harrastepassi, joka maksaisi jokaiselle käyttäjälle saman summan. Passilla voisi osallistua haluamiinsa harrastuksiin, sanoo Pirjo Lappalainen.

RiUs on tehnyt kulttuuri- ja vapaa-aikajaostolle esityksen harrastepassista. Alle 8-vuotiaat maksaisivat kaksi euroa kuukaudessa, 9–12 -vuotiaat kolme euroa, 13–21 -vuotiaat 5 euroa, 24–64 -vuotiaat 10 euroa ja yli 65-vuotiaat viisi euroa kuukaudessa.

– Jos Riihimäellä on seuroissa 9 000 tai 6 000 tilojen käyttäjää, tilojen käyttömenot saataisiin näin kokoon, Pirjo Lappalainen kertoo.

Pasi Koistinen näkee harrastepassissa kaksi ongelmaa. Tilojen käyttökuluja ei saada katettua passin tuloilla, joita rokottaa useissa eri seuroissa nyt harrastavien siirtyminen yhden passin maksajaksi.

– Meidän on myös mahdoton valvoa, kenellä salin käyttäjistä on passi ja kenellä ei.

Syksyksi lisälaskut

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto aikoo nostaa jo tänä syksynä käyttömaksuja, jotta jaosto pystyy keräämään kokoon kaupunginhallituksen edellyttämät 50 000 euron lisätulot. Uimalan käyttömaksu tietää RiUsille tänä syksynä 20 000 euron lisälaskua.

Kuva-jaosto on laskenut, että jos seuran uimari käy uimahallissa vain kerran viikossa, käynti maksaa 1,25 euroa. Käyttöön otetaan loppuvuoden lisenssimaksu 20 euroa eli viisi euroa kuukaudessa, jolla voi käydä rajatta uimassa.

Uinti edelleen halpaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pasi Koistinen toteaa, että 900 jäsenen suuruinen Riihimäen uimaseura on uimahallin suurkäyttäjä, jolloin pienistä yksilöihin kohdistuvista maksuista kertyy iso summa.

Uimahallin vuotuiset käyttömenot ovat 1,5 miljoonaa euroa. Käyntikertoja on 150 000 vuodessa, joista 30 000 on uimaseuran käyttäjiä. Jokainen käynti maksaa kaupungille 10 euroa. Aikuisen uimalippu maksaa viisi euroa.

Tähän saakka uimaseuralaiset eivät juuri ole maksaneet käytöstään, vaikka aktiiviharrastaja voi käydä pari kertaa päivässä harjoituksissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto päättää tiloista perittävistä maksuista keskiviikkona 11. kesäkuuta. (HäSa)