Kanta-Häme

Ulkomaalaistaustaiset pärjäävät töissä

Ulkomaalaistaustaisia Hämeenlinnan seudulla työllistäneet työnantajat ovat tyytyväisiä valintaansa. Organisaatiot, joissa on työskennellyt tai työskentelee ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, ovat olleet erityisen tyytyväisiä heidän työpanokseensa.

Työnantajat ovat kokeneet, että ulkomaalaistaustaiset ovat maksaneet työllään ja motivaatiollaan takaisin sen ”ylimääräisen” ajan tai työn, jonka heidän rekrytoimisensa on aiheuttanut.

Tulokset käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun tekemästä kartoituksesta, jossa selvitettiin ulkomaalaistaustaisten työllistymistä Hämeenlinnan seudulla.

Tutkimuksessa haastateltiin eri alojen yritysten edustajia. Ensimmäiset kymmenen haastattelua tehtiin organisaatioissa, jotka ovat työllistäneet ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Loput viisi organisaatiota valittiin satunnaisesti, jotta mukaan saatiin myös yrityksiä, joilla ei ole vielä kokemusta maahanmuuttajien työllistämisestä.

Useimmissa tutkimuksessa esiin tulleissa asioissa työntekijän taustoilla ei ollut merkittävää vaikutusta työn sujumiseen tai rekrytointiin. Ainoastaan huono kielitaito oli rekrytointia hankaloittava tekijä.

Tutkimuksen teko aloitettiin viime vuoden syksynä, ja se valmistui tammikuussa.

Kynnys maahanmuuttajien työllistämiselle on laskenut, mutta asenteissa on edelleen parantamista. Yksi yritys oli sitä mieltä, ettei ulkomaalaistaustaisia voida palkata, koska asiakkaat haluavat suomalaisten tekemää työtä ja palvelua. Maahanmuuttajien palkkaamisen pelättiin laskevan yrityksen mainetta ja karkottavan asiakkaita. (HäSa)

Päivän lehti

5.12.2020

Fingerpori

comic