Kanta-Häme

UPM:lle uusia rantatontteja Lopelle

Punelian ja Sakaran sekä Hallankulman seudulle kaavoitetaan 19 uutta rantamökkiä.

– Kaavaluonnoksessa UPM:n maille sijoitetut mökit on keskitetty siten, että vielä rakentamattomia rantoja ja lampia on jätetty koskemattomiksi, kertoo Lopen maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri.

Kun UPM:n rantakaava valmistuu, Lopelle jää Säterin mukaan hyvin vähän rantoja, joille enää voidaan kaavoittaa uusia mökkejä. Kuivan maan mökeille riittää edelleen tilaa.

UPM:n ranta-asemakaava kattaa 170 hehtaaria yhtiön Lopella omistamista tuhansista hehtaareista. Kaava-alueella olevista 12 kilometrin rantaviivasta kaavoitetaan tonttikäyttöön kymmenen prosenttia.

Uusia tontteja on sijoitettu Kontolammin, Puneliajärven lounaispuolelle sekä Antintalon venevalkaman eteläpuolelle, Sakaran Ruotsinkylänlahden pohjoispuolelle sekä Katajahuhdanlahden kaakkoispuolelle ja Luotlammin rantaan.

Kuuteen kortteliin tulee jokaiseen 2–4 mökkitonttia, joilla jokaisella on 60–70 metriä rantaviivaa. Noin 5000 neliömetrin tonteilla on mökille rakennusoikeutta 100–120 ja saunalle 60–80 kerrosneliömetriä. Kaavassa on uutta rakennusoikeutta kaikkiaan 3 500 kerrosneliötä.

Kaavassa jätetään Kaartjoen ja Rautajoen rannat koskemattomiksi samoin kuin Kaatian ja Myllylammen rannat. Myös Miehuulammit ja Yli-Kalvana pidetään rakentamattomina.

Lopen pienten järvien ranta-asemakaava on yleisön nähtävänä 2.7.–22.8. Kaavaluonnos löytyy Lopen kunnan nettisivuilta osoitteesta: http://www.loppi.fi/Loppi/Palvelut/Hallinto/Paatoksenteko/Poytakirjat2/