Kanta-Häme

Uudelle koululle tulossa katuyhteys Hattulantieltä

Hattulan Mierolanpellon alueelle suunnitellun koulun liikennejärjestelyihin on etsitty uutta ratkaisua. Nyt ajatuksena on, että yhteys koululle rakennettaisiin suoraan Hattulantieltä.

Aiemmin suunniteltiin, että kulku ns. Päivärinteen koululle järjestettäisiin Kalliolantietä pitkin Kinnalantien ja Pälkäneentien suunnista. Hattulantien yhteyttä ei pidetty mahdollisena, sillä Hattulantie on valtion ylläpitämä, eikä Uudenmaan ely-keskus lämmennyt neuvotteluissa uuden liittymän rakentamiselle.

– Nyt ajatuksena on, että Hattulantiestä tehtäisiin kadunpitopäätös eli se otettaisiin kunnan hoitoon moottoritien ja Pälkäneentien väliseltä osuudelta. Tämä toimenpide olisi varmaan muutenkin edessä jossain vaiheessa, mutta koulun liikennejärjestelyjen kannalta se kannattaa tehdä nyt, sanoo Hattulan kehittämisjohtaja Janne Teeriaho.

Teeriaho kertoo, että koulun liittymää on suunniteltu Hattulantielle nykyisen alikulun ja Kinnalantien liittymän väliin, mutta lähemmäs alikulkua.

Asuinalueelle eri reittiä

Uuden koulun lähelle rakennetaan asuinalue, jonka liikennejärjestelyt ovat myös herättäneet keskustelua. Niihin suunnitelmiin koulun uusi liittymä ei vaikuta, vaan tonteille ajetaan aiemmin syksyllä löydettyä kompromissireittiä eli Mierolanpellontieltä Aittatien jatkeen kautta.

Hattulan kunnanhallitus käsittelee Päivärinteen asemakaava-alueen kaavaehdotusta kokouksessaan maanantaina. Hallitukselle esitetään, että Päivärinteen asemakaavaehdotus asetettaisiin uudelleen nähtäville ja että kunnanhallitus antaisi tekniselle lautakunnalle toimeksiannon kadunpitopäätöksen valmistelusta eli Hattulantien ottamisesta kunnan hoitoon.

Asemakaavaehdotus oli jo lokakuussa kertaalleen nähtävillä, ja siitä kertyi seitsemän lausuntoa ja kaksi muistutusta. Yksi muistutus ja yksi lausunto koskivat juuri koulun hankalia liikennejärjestelyjä, joihin nyt ehdotettu Hattulantien liittymä toisi siis ratkaisun.

Toinen muistutus koski nykyisen rivitaloasutuksen ja uuden koulun välistä puistoaluetta, jonka toivotaan säilyvän koulun rakentamisesta huolimatta. Samoin muistutuksessa toivotaan koulualueen aitaamista. Asemakaavaan lisätään merkintä siitä, että puiston alue merkitään istutettavaksi tontin osaksi, ja koulun piha-alue aidataan. (HäSa)

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic